Voorwoord van de voorzitter Wietse Duursma

Het boekjaar 2020-2021 was voor CRV om meerdere reden wederom een bijzonder jaar. Vorig boekjaar deed reeds de COVID-19-pandemie van zich spreken en ook dit boekjaar was de invloed daarvan onmiskenbaar aanwezig. Gedurende het boekjaar kwam de stilgevallen economie weer wat op gang en bleek gelukkig dat we volop ervaring hadden met de digitale mogelijkheden.

Het huidige coronatijdperk zal blijvend zorgen voor communicatie via andere kanalen. Webinars, apps en digitale overleggen zijn nieuwe vormen waarmee CRV-medewerkers en -bestuurders hun werk doen en contacten met leden en klanten onderhouden.

Bij het langzaamaan opkrabbelen van de economie, zagen we ook dat geleidelijk de voedselketens weer begonnen te functioneren en de vraag naar voedsel weer wat aantrok. De prijzen voor melk en vlees stegen, maar ook de kosten van grondstoffen die nodig zijn bij de productie van ons zuivel en vlees zijn gestegen. Gegeven deze hoge grondstofprijzen is het goed om te zien dat, ondanks de koude en natte omstandigheden, de hoeveelheden gewonnen ruwvoer relatief goed zijn.

Het perspectief op de boerenbedrijven, waar de kosten voor de baten uitgaan, is net als vorig boekjaar zorgelijk. Naast die realiteit worden we zowel in Nederland als in Vlaanderen inmiddels overspoeld met rapporten over stikstof, waterkwaliteit en dierenwelzijn. Dit zal zeker gevolgen hebben voor de ontwikkeling in de veehouderij.

Voor CRV blijft de opdracht onverminderd: oplossingen bieden aan onze leden en klanten. Hierin blijvend investeren staat hoog op de agenda, ondanks de uitdagingen en wellicht de verwachte krimp. Concreet voorbeeld van zulke oplossingen is onze focus op voerefficiëntie. Onze inzichten laten zien dat we hier het verschil kunnen maken. Vooral in de huidige tijden biedt voerefficiëntie voordeel voor onze leden. De efficiëntere dieren presteren vooral ook op ruwvoer beter en daarmee zijn ze goed voor zowel milieu als de portemonnee.

Onze vervolgprojecten gaan verder en ook breder dan alleen voer, door onder andere te kijken naar de emissies van broeikasgassen. Ook hier geldt dat we de maatschappelijke wens met wetenschappelijke onderbouwing gaan vertalen naar het rendement voor onze leden.

Het was ook een bijzonder jaar omdat zowel Angus Haslett als CEO en Egon Verheijden als nieuwe CFO na een start in een lockdownperiode beiden begonnen in hun eerste jaar als directie. Met de start van een nieuwe driejaars-strategie in september 2021 is het een uitdaging om in deze situatie de nieuwe strategie, die in het teken staat van verandering, goed ingebed te krijgen in de organisatie. Het is een opgave waar nog volop aan gewerkt wordt.

Ik kijk over het algemeen tevreden terug op het jaar dat CRV heeft afgesloten met een positief nettoresultaat van € 52.000. Een jaar waarin de omstandigheden uitdagend zijn geweest, maar waarin de RvC toch positief terugkijkt vanwege de stappen die in de nieuwe samenstelling van de directie zijn gezet om de driejaars-plan te realiseren.

De samenstellingen van de RvC en het hoofdbestuur hebben het voorbije jaar wijzigingen ondergaan. Peter Broeckx nam na 6 jaar voorzitter te zijn geweest afscheid van zowel de RvC als hoofdbestuur. De vacature werd ingevuld door Luc Reijnders, die afkomstig is uit Vlaanderen.

Ik wens u veel leesplezier in dit jaarverslag.

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’