Kengetallen coöperatie CRV u.a.

ALGEMEEN

2018-2019

2017-2018

aantal leden in Nederland en Vlaanderen

23.616

23.805

RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln) vóór ledenvoordeel

171,0

174,4

ledenvoordeel

0

4,1

netto-omzet (x € 1 mln) na ledenvoordeel

171,0

170,3

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

4,3

6,1

nettoresultaat (x € 1 mln)

3,8

4,3

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

91,1

87,7

balanstotaal (x € 1 mln)

125,1

124,7

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

73%

70%

kasstroom (x € 1 mln)

-16,9

5,3


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’