Kengetallen coöperatie CRV u.a.

ALGEMEEN

2019-2020

2018-2019

aantal leden in Nederland en Vlaanderen

22.698

23.616

RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln) vóór ledenvoordeel

172,0

171,0

ledenvoordeel

346

0

netto-omzet (x € 1 mln) na ledenvoordeel

171,0

171,0

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

0,5

4,3

nettoresultaat (x € 1 mln)

0,5

3,8

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

87,4

91,1

balanstotaal (x € 1 mln)

122,0

125,1

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

72%

73%

kasstroom (x € 1 mln)

1,2

-16,9


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’