Coöperatie CRV u.a. enkelvoudige winst- en verliesrekening

2019-2020
(x € 1.000)

2018-2019
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
beheer

7.923

7.970

netto-omzet

7.923

7.970

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten

3.202

3.345

overige bedrijfskosten

4.550

4.701

totaal bedrijfslasten

7.752

8.046

bedrijfsresultaat

171

-76

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten, lasten, saldo

19

56

resultaat deelneming CRV Holding bv

346

3.759

totaal diverse resultaatcomponenten

365

3.815

resultaat voor belastingen

536

3.739

belastingen

-38

5

resultaat na belastingen

498

3.744


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’