Kengetallen CRV Holding BV (na ledenvoordeel)

ALGEMEEN

2019-2020

2018-2019

medewerkers (fulltime; gemiddeld)

1.334

1.304

RESULTAAT
netto-omzet (x € 1 mln)

168,74

166,87

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

0,4

4,4

resultaat na belastingen (x € 1 mln)

0,3

3,8

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

83,4

87,2

balanstotaal (x € 1 mln)

120,9

124,1

solvabiliteit (%)

69%

70%

kasstroom (x € 1 mln)

1.1

-16,9

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020