CRV: Better Cows > Better Life

CRV is een innovatieve organisatie voor rundveeverbetering. We helpen veehouders bij het fokken van een gezonde en efficiënte veestapel en bieden een breed aanbod aan producten en diensten om die veestapel optimaal te laten presteren.

Circa 21.000 Nederlandse en Vlaamse veehouders zijn bij de Coöperatie Koninklijke CRV u.a. aangesloten en zijn daarmee de eigenaren van het bedrijf CRV: van veehouders, voor veehouders. CRV opereert internationaal en heeft wereldwijd circa 2.000 medewerkers.

CRV werkt internationaal met eigen vestigingen en lokale distributeurs, die de lokale klanten bedienen. Op die manier kunnen we goed inspelen op lokale wensen van rundveehouders. We verkopen onze producten en diensten in meer dan vijftig landen. Het hoofdkantoor, gevestigd in Arnhem, ondersteunt de verschillende markten.

Missie: CRV is een leidende, klantgerichte veeverbeteringscoöperatie die gedreven is om toegevoegde waarde te creëren voor veehouders wereldwijd.

Strategie
Bij CRV staat groei via een klantgerichte en innovatieve aanpak centraal. De wereldwijde trends en ontwikkelingen op het gebied van markten en klanten vragen om significante investeringen in innovaties, technologieën, producten en oplossingen. Om dit te kunnen doen is (internationale) groei noodzakelijk. CRV gebruikt data van haar leden/klanten om innovatieve oplossingen en concepten aan te bieden die aansluiten bij de behoeften van haar klanten: melkvee- en vleesveehouders wereldwijd. Diergezondheid, dierwelzijn en het verlagen van de ecologische voetafdruk zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Zo draagt CRV bij aan een duurzame en efficiënte veehouderij, die de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze leden en klanten ondersteunt. Veehouders hebben daarbij grote invloed op het beleid van CRV via ledenbesturen en adviesraden.

Raad van commissarissen CRV (per 31-8-2022)
(W.) Wietse Duursma l voorzitter
(G. J.) Gert-Jan Verploeg | vicevoorzitter
(E. J. M.) Etienne Cosyns (extern)
(K. J.) Kurt Faes
(L. L. A.) Luc Reijnders
(F.) Freek Rijna (extern)
(S.) Sjoerd Schaap
(P.) Peter Schrijver
(J. P.) Johan Wouterse (extern)
(W.) Verdonck
(T.) Vermeulen-Rehorst

 

 

 

De raad van commissarissen van CRV Holding.

Bovenste rij v.l.n.r.: Wietse Duursma (voorzitter), Gert-Jan Verploeg (vicevoorzitter), Peter Schrijver, Luc Reijnders.
Middelste rij v.l.n.r.: Kurt Faes, Tineke Vermeulen-Rehorst, Wanda Verdonck, Freek Rijna (extern).
Onderste rij v.l.n.r.: Etienne Cosyns (extern), Johan Wouters (extern

Het hoofdbestuur van Coöperatie CRV u.a. wordt gevormd door de leden van de Raad van Commissarissen die niet extern zijn.

Directie CRV

(A.) Angus Haslett | algemeen directeur
(E.) Egon Verheijden | financieel directeur

Directie CRV: links Egon Verheijden en rechts Angus Haslett

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’