Enkelvoudige winst- en verliesrekening CR Delta U.A.

Enkelvoudige winst en verliesrekening CR Delta U.A.

2015-2016
(x €1.000)

2014-2015
(x €1.000)

NETTO-OMZET
beheer

1.296

1.324

netto-omzet

1.296

1.324

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten

418

325

reis- en verblijfkosten

0

0

overige bedrijfskosten

1.078

971

totaal bedrijfslasten

1.496

1.296

bedrijfsresultaat

-200

28

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten, lasten, saldo

3

7

resultaat deelneming CRV Holding BV

1.552

2.494

totaal diverse resultaatcomponenten

1.555

2.501

resultaat voor belastingen

1.355

2.529

belastingen

49

-8

resultaat na belastingen

1.404

2.521

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’