Kengetallen coöperatie CRV u.a.

ALGEMEEN

2020-2021

2019-2020

aantal leden in Nederland en Vlaanderen

21.442

23.086

RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln) vóór ledenvoordeel

173,4

172,0

ledenvoordeel

0

0,3

netto-omzet (x € 1 mln) na ledenvoordeel

173,4

171,7

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

-0,1

0,5

nettoresultaat (x € 1 mln)

0,4

0,5

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

90,9

87,4

balanstotaal (x € 1 mln)

129,5

122,0

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

70%

72%

kasstroom (x € 1 mln)

2,1

1,2


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’