Kengetallen CRV Holding BV (na ledenvoordeel)

Kengetallen CRV Holding BV (na ledenvoordeel)

ALGEMEEN

2017-2018

2016-2017

medewerkers (fulltime; gemiddeld)

1.310

1.339

RESULTAAT
netto-omzet (x € 1 mln)

169,4

167,8

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

5,8

6,4

resultaat na belastingen (x € 1 mln)

4,1

4,1

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

83,8

82,8

balanstotaal (x € 1 mln)

123,8

121,8

solvabiliteit (%)

68%

68%

kasstroom (x € 1 mln)

5,3

-1,4

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’