Bericht van de voorzitter

Vorig jaar schreef ik al dat er door lage prijzen en nieuwe wetgeving veel (financiële) onzekerheid was. Toen durfde ik niet te vermoeden dat die onzekerheid nog verder zou toenemen. De melkprijzen evenaarden het diepste dal van 2009 en het duurde nooit eerder zo lang om uit het dal te komen.

Op het ogenblik dat ik dit schrijf, zijn we bezig aan een flinke klim. Hopelijk halen we een aanvaardbaar melkprijsniveau. En hopelijk is het niet een scherpe top, maar een plateau waarop we even tot adem kunnen komen. Ondertussen krijgen onze vleesveehouders nog steeds een te lage vergoeding voor hun kwaliteitsrundsvlees. Voor de Nederlandse veehouders blijft de onzekerheid over de fosfaatregeling en behoud van derogatie zwaar wegen.

Ook op mijn eigen bedrijf kijk ik niet met blijdschap terug op 2016. Het gaat de boeken in als het slechtste teeltjaar ooit. Door overvloedige regenval gingen de oogsten verloren, net als bij veel collega’s in Vlaanderen en delen van Nederland. De uitdaging is om met het schaarse voer zo efficiënt mogelijk te produceren.

Ook bij CRV is efficiëntie belangrijk, om de slechte conjunctuur in de melkveehouderij het hoofd te kunnen bieden. Die slechte conjunctuur heeft de omzet van CRV het voorbije boekjaar behoorlijk onder druk gezet. Onze organisatie viel financieel als het ware in twee werelden uiteen. In de coöperatieve thuismarkt bleef het resultaat op peil door het toegenomen aantal melkkoeien. Maar onze buitenlandse dochterondernemingen kregen te maken met afnemende aantallen dieren, grote concurrentiedruk en dalende prijzen voor genetica. Overigens is ook in de thuismarkt de gemiddelde prijs voor genetica naar beneden bijgesteld.

Het voorbije boekjaar was een bouwjaar voor CRV. De bouwwerkzaamheden voor de stierenhuisvesting op Bela Vista in Brazilië en op de Dairy Breeding Campus te Leeuwarden, voor de huisvesting van onze nucleusveestapel, schieten goed op. Minder zichtbaar, maar zeker zo belangrijk, is de bouw van ons nieuwe datasysteem. Op dit platform bouwen we nieuwe datatoepassingen met meer mogelijkheden voor ondersteuning in het management van jullie bedrijven. De eerste applicaties op dit systeem zijn CRV Mineraal en Fokken op Maat. Stap voor stap gaan al onze informatieproducten vanuit dit platform draaien.

Ik sluit dit bericht af met de fusie van onze beide coöperaties. Bij het schrijven hiervan is het alleen nog wachten op de officiële goedkeuring door de ledenraden van CR Delta en VRV. De nieuwe coöperatie past bij de groeistrategie van CRV en is een goede basis om ervoor te zorgen dat data in handen blijven van de veehouders. Indertijd mocht ik aan de wieg staan van de samenwerking tussen de Vlaamse en de Nederlandse veeverbeteringsorganisaties. En nu wordt deze samenwerking bekroond met het daadwerkelijk samengaan in één coöperatie. Ik ben er trots op dat ik u mag verwelkomen als lid van de coöperatie CRV!

Peter Broeckx | voorzitter Coöperatie CRV u.a.


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’