Kengetallen CRV Holding BV (na ledenvoordeel)

Kengetallen CRV Holding bv na ledenvoordeel

ALGEMEEN

2016-2017

2015-2016

medewerkers (fulltime; gemiddeld)

1.221

1.329

monsternemers (fulltime; gemiddeld)

118

128

RESULTAAT
netto-omzet (x € 1 mln)

167,8

168,3

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

6,4

1,8

resultaat na belastingen (x € 1 mln)

4,1

1,9

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

82,8

79,4

balanstotaal (x € 1 mln)

121,8

119,8

solvabiliteit (%)

68%

66%

kasstroom (x € 1 mln)

-1,4

1,5

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’