Bericht van de voorzitter

In de geschiedenis van de Nederlandse en Vlaamse rundveeteelt zal 2017 geboekstaafd staan als het jaar van de fusie tussen CR Delta u.a. en VRV vzw. Daarmee wordt 15 jaar van geïntegreerde werking in CRV Holding bezegeld met een coöperatieve fusie tot CRV u.a., of voluit: Coöperatie Koninklijke CRV u.a. Het is de erkenning voor meer dan 140 jaar georganiseerde rundveeverbetering; door veehouders, voor veehouders. Hiermee staat er een organisatie die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst, in een snel veranderende sector waarin samenwerking meer dan ooit aan de orde zal zijn.

Een mooi voorbeeld van die samenwerking is de vorming van de coöperatie JoinData in Nederland, waarvan CRV een van de grondleggers is. Binnen JoinData maken we het mogelijk om op een afgesproken manier data te delen met bedrijven en organisaties die hiervan gebruik willen maken. De veehouders – en straks alle land- en tuinbouwers – zitten daarbij voor hun eigen bedrijfsinformatie zelf aan het stuur om te bepalen wie erover mag beschikken. Ook in Vlaanderen zetten we stappen om te komen tot een platform voor het delen en benutten van data. Hopelijk kunnen beide initiatieven de basis zijn voor een internationaal platform.

Het boekjaar 2016-2017 was voor CRV een investeringsjaar. Met de renovatie van de stierenhuisvesting in Harfsen en Giekerk en met het in gebruik nemen van het Dairy Breeding Centrum in Wirdum is de dierhuisvesting volledig afgestemd op de huidige opzet van het Nederlands-Vlaamse holsteinfokprogramma. De genoomtechniek is zowel binnen als buiten dit programma een belangrijke factor. Zo werd in het afgelopen boekjaar ook binnen het ‘grazing’-fokprogramma in Nieuw-Zeeland extra in deze techniek geïnvesteerd. In Brazilië werd bij CRV-dochter Bela Vista een volledig nieuw stierenstation in gebruik genomen. Naast de eigen stieruitbating voor CRV Lagoa is daar de spermawinning voor derden een inkomstenbron.

De Nederlandse veehouders zijn het voorbije jaar geconfronteerd met het fosfaatreductieplan. De succesvolle lancering van CRV Mineraal en Fokken op Maat vond mede hierin een belangrijke voedingsbodem.

Terwijl de melkveehouders konden profiteren van oplevende zuivelmarkten, werden de vleesveehouders geconfronteerd met een diepgaande structuurcrisis. Door de sterk dalende vleesconsumptie – ongetwijfeld aangedreven door allerlei maatschappelijke sfeermakerij rondom dierenwelzijn en de klimaatdiscussie – is het evenwicht tussen vraag en aanbod van kwaliteitsrundvlees helemaal zoek.

Over de ganse lijn beschouwd kan gesteld worden dat er een mooi financieel resultaat is neergezet, waardoor we in staat zijn om een ledenvoordeel van 4,1 miljoen euro aan de leden terug te betalen.

Peter Broeckx | voorzitter Coöperatie CRV u.a.

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’