Deelnames aan diensten en producten CRV

NEDERLAND VLAANDEREN
KUNSTMATIGE INSEMINATIE* KUNSTMATIGE INSEMINATIE*
inseminaties

1.686.695

inseminaties

189.411

inseminaties dhz

1.359.807

inseminaties dhz

228.452

totaal inseminaties

3.046.502

totaal inseminaties

417.863

VEEMANAGER VEEMANAGER
deelnemende bedrijven

9.510

deelnemende bedrijven melkvee

587

deelnemende bedrijven vleesvee

155

MELKPRODUCTIEREGISTRATIE MELKPRODUCTIEREGISTRATIE
deelnemende bedrijven

13.867

deelnemende bedrijven

2.191

bemonsterde koeien

1.415.989

bemonsterde koeien

186.320

monsternames door monsternemers

58.303

monsternames door monsternemers

11.431

monsternames in eigen beheer

75.117

monsternames in eigen beheer

8.811

vet- en eiwitmonsters

11.870.321

vet- en eiwitmonsters

1.473.588

REGISTRATIE REGISTRATIE
stamboekbedrijven

18.835

deelnemende bedrijven

3.043

overige bedrijven

11.327

geregistreerde dieren

435.240

totaal

30.162

stamboekrunderen

2.465.042

BELGISCH-WITBLAUWRAS
overige runderen

668.283

stamboekinschrijvingen

2.954

totaal

3.313.325

stamboekbedrijven

206

BEDRIJFSINSPECTIE BEDRIJFSINSPECTIE
bedrijven bedrijfsinspectie melkvee

6.055

bezoeken bedrijfsinspectie melkvee

1.222

exterieurbeoordelingen melkvee

187.528

exterieurbeoordelingen melkvee

23.827

SDVR**
verkoop SDVR-sperma

5.113

*inseminaties uitgevoerd en/of geregistreerd door CRV
**Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen
Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken op de CRV-website

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’