Jaar in beeld: 2017-2018

September 2017

Bij de familie Alders uit Overloon installeert CRV deze maand zogenoemde ‘blauwe bakken’ om de voeropname per individuele koe te bepalen. De data van deze individuele voeropname gebruikt CRV voor het berekenen van fokwaarden voor voerefficiëntie. Binnen twee jaar wil CRV op tien melkveebedrijven data vastleggen over voeropname.

De eerste CRV-Kruisingsdag is een groot succes. Bijna 1000 bezoekers maken kennis met ons nieuwe kruisingsconcept CrossFit en genieten van prachtige kruislingkoeien. In Denekamp kunnen de bezoekers praktijkbedrijven bezoeken en rasgroepen bekijken met kruisingen van holstein met mrij, fleckvieh, jersey en brown swiss.

 

CRV opent het nieuwe Dairy Breeding Center in Wirdum. Na toespraken van onder meer commissaris van de Koning Arno Brok en bestuursvoorzitter Peter Broeckx wordt deze locatie officieel in gebruik genomen. In Wirdum huisvest CRV de vrouwelijke embyodonoren, die het hart vormen van het fokprogramma.

In Tsjechië begint het nieuwe boekjaar met de focus op het verkopen van complete oplossingen voor vooral grote bedrijven. Het concept van Ovalert Sperma Inclusief slaat erg goed aan en alle contracten die gesloten zijn, zijn doorgelopen, wat voor CRV Tsjechië een goede start van het nieuwe jaar betekent.

CRV Lagoa en ‘Casa Branca Agropastoril’ tekenen een partnerschap om angusdieren te evalueren en te selecteren in de Braziliaanse anguspopulatie van Casa Branca. Casa Branca importeert angusembryo’s uit Argentinië en de Verenigde Staten. Met dit partnerschap kan CRV Lagoa de kwaliteit van haar angusprogramma verbeteren.

In september en oktober organiseert CRV samen met Accon AVM regiobijeenkomsten voor CRV Mineraal. Tijdens deze bijeenkomst laten we met praktische voorbeelden zien hoe het vernieuwde CRV-Mineraal meer bedrijfsinzicht geeft in mest- en mineralenboekhouding.

Alfred de Vries, directeur Operations & Development, treedt terug als directielid van CRV. De Vries werkte tien jaar voor CRV en maakte sinds begin 2015 deel uit van de directie van CRV. Hij was sinds 2007 binnen CRV onder meer actief als manager Genetische Producten, waarbij hij leiding gaf aan de fokkerij-, R&D- en productieafdelingen.

 

Oktober 2017

In het mpr-jaar 2016-2017 voerden de Nederlandse melkveehouders een recordaantal koeien af. Ook daalde de levensproductie flink en bleef de melkproductie per koe stabiel. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de statistieken van CRV, die dit jaar fors beïnvloed zijn door de maatregelen als gevolg van het fosfaatreductieplan.

De Vlaamse mpr-cijfers van boekjaar 2016-2017 tonen nauwelijks veranderingen ten opzichte van het voorgaande jaar. De levensproductie bij afvoer daalde licht naar 27.940 kg melk, terwijl het aantal levensdagen van 1963 in vorig boekjaar daalde naar 1936 dagen nu. De tussenkalftijd daalde met 4 dagen naar 410.

Nederland telde op 1 september 2017 tien koeien met een productie van minstens 170.000 kg melk die afgelopen jaar nog aan de mpr deelgenomen hebben. Dat blijkt uit cijfers van CRV. Twee daarvan, Big Boukje 192 en Dora 442, waren op dat moment de grens van 200.000 kg melk al gepasseerd. Begin september voegde ook Minke 64 zich bij dat selecte gezelschap van tweehonderdtonners.

De Nationale Vleesveemanifestatie (NVM) in de IJsselhallen in Zwolle, georganiseerd door de Federatie Vleesveestamboeken, laat zien dat nakomelingen van CRV-vleesveestieren hoge ogen gooien.

Patrick van de Weeg (v. Leyenhorst 173), eig.: M. Kneteman, Wijdewormer, kampioen mannelijk één tot twee jaar

November 2017

CRV Lagoa tekent een exclusief partnerschap met Coamo Cooperativa Agroindustrial voor de distributie van sperma naar haar leden. Coamo heeft 28.000 leden in de Braziliaanse staten Paraná, Santa Catarina en Mato Grosso do Sul en is een van de grootste coöperaties van Zuid-Amerika.

Stellando lost Atlantic af als stier met de meeste geregistreerde stamboekkalveren. Afgelopen boekjaar noteerde CRV in totaal 32.465 kalveren van de Fidelityzoon. Atlantic, die vorig jaar met ruim 38.000 nakomelingen nog koploper was, pakt nu de tweede plek met bijna 28.000 kalveren.

Als gevolg van de nieuwe Europese fokkerijverordening gaat CRV de organisatiestructuur wijzigen. De Coöperatie Koninklijke CRV u.a, kortweg Coöperatie CRV genoemd, gaat de stamboektaken, zoals bedrijfsinspectie en fokwaardeschatting, in eigen beheer uitvoeren.

De CRV-Boerindagen van 2017 in Wijchen en Laakdal zijn topdagen. Samen met ruim 300 boerinnen, over beide locaties, kijkt CRV met grote tevredenheid terug op de dagen.

 

In vijf jaar tijd is het gebruik van witblauwstieren in Nederland verdrievoudigd. Bij meer dan één op de vijf eerste inseminaties komt er inmiddels een witblauwstier aan te pas. Dat blijkt uit de ki-cijfers van CRV over het boekjaar 2016-2017.

Vanaf deze maand is FosfaatPlanner beschikbaar voor melkveehouders in Nederland. CRV heeft in samenwerking met FrieslandCampina de FosfaatPlanner ontwikkeld met het oog op de invoering van het stelsel van fosfaatrechten. Het online rekeninstrument brengt de fosfaatsituatie op een melkveebedrijf actueel in beeld en kan worden gebruikt om de beschikbare fosfaatruimte optimaal te benutten.

CRV organiseert basistrainingen voor CRV Mineraal. Naast een kennismaking krijgen de deelnemers voldoende gelegenheid om te oefenen met het programma, met gegevens van hun eigen bedrijf.

 

December 2017

Tijdens de HHH-show in Zwolle toont CRV een dochtergroep van Delta Saxobeat (v. Epic). Saxobeat debuteert met een vijftal melkrijke tweedekalfsdieren met sterk beenwerk.

CRV heeft het boekjaar 2016-2017 afgesloten met een nettoresultaat van 8,2 miljoen euro. De helft daarvan, 4,1 miljoen euro, keert het bedrijf uit aan de leden. Niet eerder was het ledenvoordeel zo hoog.

Rijke melk levert een hoge melkprijs en zeker met de hoge boterprijzen is dit verschil aanzienlijk. Maar hoe verhoogt u de melkgraden? Tijdens de melkveestudiedagen die CRV in samenwerking met Aveve organiseert in Vlaanderen, geven we antwoord op deze vragen.

 

Januari 2018

CRV en zuivellaboratorium Qlip zijn ver gevorderd om de uitstoot van fosfor en methaan te kunnen meten via melk. Beide organisaties sluiten een meerjarige overeenkomst om hun samenwerking te continueren op het gebied van melkproductieregistratie (mpr).

Ruim 2.200 Nederlandse melkveebedrijven worden geblokkeerd door de NVWA omdat de I&R-registratie niet overeenkomt met de daadwerkelijk aanwezige hoeveelheid dieren. CRV en het FHRS worden gevorderd om informatie te overhandigen. CRV probeert waar het kan de geblokkeerde bedrijven te ondersteunen, maar blijft handelen binnen alle juridische kaders. In mei zijn uiteindelijk nog 41 bedrijven geblokkeerd.

In Duitsland is fleckviehstier Wobbler de meestgebruikte fleckviehstier. Het CRV-fleckviehfokkerijprogramma is al een aantal jaren leidend in de fleckviehfokkerij in Duitsland. Het CRV-marktaandeel stijgt jaarlijks, maar voor de eerste keer heeft een CRV-stier de meeste inseminaties.

Traditiegetrouw wordt in de stand van CRV op de beurs van Agribex in Brussel een lot nakomelingen van actuele Belgisch-witblauwstieren tentoongesteld.

 

Februari 2018

CRV Duitsland houdt een succesvolle ‘roadshow’ onder de titel ‘Economisch melk produceren onder fluctuerende marktomstandigheden’. Meer dan 750 klanten luisteren naar melkveehouders die het effect van de Better Life-kengetallen Gezondheid en Efficiëntie uitleggen op hun eigen bedrijf.

In Nieuw-Zeeland tekent CRV Ambreed een samenwerkingsovereenkomst met Fonterra, DairyNZ en AgReserch voor een onderzoeksprogramma van zeven jaar. In dit programma wordt het Low-N-sires-programma verder ondersteund om de nitraatgehalten in het oppervlaktewater terug te brengen.

Vlaamse veehouders kunnen vanaf nu de oorbiopten die ze van elk kalf nemen voor bvd-onderzoek, ook gebruiken voor een merkertest. Zij hoeven dan geen apart haarmonster meer te nemen voor het merkeronderzoek voor Fokken op Maat of FokkerijData Plus. In Nederland was deze optie al langer beschikbaar.

 

Maart 2018

In Brazilië is Luis Adriano Teixeira benoemd tot algemeen directeur van CRV Lagoa en Central Bela Vista. Paul Vriesekoop, algemeen directeur vanaf 2014, heeft een nieuwe functie aanvaard binnen CRV in Nederland.

CRV Tsjechië verkoopt het stierenwachtstation Valov met boekwinst. De CRV-stieren zijn nu geconcentreerd op het station in Zásmuky.

CRV heeft een nieuwe adviesraad van veehouders die meedenken over de strategische ontwikkeling van producten en diensten. De nieuwe CRV-adviesraad geeft advies aan het bedrijf CRV en de raad van commissarissen en is een samenvoeging van de bestaande info- en fokkerijraad.

 

April 2018

Bij de nationale fokwaardeschatting van april 2018 worden diverse aanpassingen doorgevoerd. De NVI maakt vanaf nu onderscheid in een NVI voor melkdoel en een NVI voor dubbeldoel. Bij deze fokwaardeschatting worden voor het eerst koeien toegevoegd aan de referentiepopulatie voor de genoomfokwaarden.

 

Mei 2018

Het nieuwe spermaproductiestation Bela Vista in Botucatu, Brazilië, is een jaar operationeel. In dat eerste jaar zijn 2,2 miljoen doses sperma geproduceerd en verkocht in de markt.

Na een periode van bijna negen jaar houdt de stichting Genetische Evaluatie Stieren per 1 mei 2018 op te bestaan. Op die datum draagt GES de verantwoordelijkheid voor de fokwaardeschatting over aan de Coöperatie CRV u.a.

 

Juni 2018

In Nieuw-Zeeland zijn 60.000 koeien gegenotypeerd om de betrouwbaarheid van de genoomfokwaarden van de drie belangrijkste rassen (friesian, jersey en de kruising) te vergroten.

CRV heeft sinds kort een nieuwe dubbeldoelraad die adviseert over de behoefte van veehouders, de positionering van dubbeldoel binnen het bedrijf CRV, de vermarkting van sperma van dubbeldoelstieren en de invulling van de fokprogramma’s. Deze raad is de opvolger van de mrij-commissie.

 

Juli 2018

CRV Lagoa opent op 26 juli haar nieuwe testcentrum voor vleesveedieren (CP). Het is het grootste en meest complete testcentrum van Zuid-Amerika en kan 1.000 dieren huisvesten, met onder andere individuele voeropnamemetingen. CRV Lagoa test hier dieren voor derden en heeft een eerste recht van koop voor de dieren die passen binnen het selectieprogramma van CRV Lagoa.

CRV vindt het belangrijk om juryleden voor fokveedagen en prijskampen te helpen om hun vaardigheden te ontwikkelen. Daarvoor organiseren we als stamboek iedere twee jaar aan het begin van het keuringsseizoen een aantal jurydagen.

Augustus 2018

De vruchtbaarheidskengetallen van de Nederlandse melkveestapel zijn de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. Dit blijkt uit een analyse van de Animal Evaluation Unit van Coöperatie CRV. De gemiddelde tussenkalfijd lag in 2007 nog op bijna 416 dagen, maar was in 2015 gedaald tot ruim 403 dagen.

Coöperatie CRV neemt de uitvoering van de fokwaardedraai in augustus volledig op zich. Aan de werkwijze verandert overigens niet veel. Er blijft een technische commissie bestaan, met daarin naast veehouders en wetenschappers ook stiereigenaren. Dit betekent wel dat de fokwaarden vanaf nu op de website van Coöperatie CRV worden gepubliceerd.

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’