Deelnames aan diensten en producten CRV

NEDERLAND VLAANDEREN
KUNSTMATIGE INSEMINATIE* KUNSTMATIGE INSEMINATIE*
inseminaties

1.168.558

inseminaties

207.335

inseminaties dhz

1.402.850

inseminaties dhz

274.113

totaal inseminaties

2.571.408

totaal inseminaties

481.448

VEEMANAGER VEEMANAGER
deelnemende bedrijven

9.290

deelnemende bedrijven melkvee

682

deelnemende bedrijven vleesvee

165

MELKPRODUCTIEREGISTRATIE MELKPRODUCTIEREGISTRATIE
deelnemende bedrijven

12.523

deelnemende bedrijven

2.025

bemonsterde koeien

1.317.577

bemonsterde koeien

200.485

monsternames door monsternemers

41.050

monsternames door monsternemers

9.361

monsternames in eigen beheer

75.574

monsternames in eigen beheer

8.696

vet- en eiwitmonsters

10.740.963

vet- en eiwitmonsters

1.502.506

REGISTRATIE REGISTRATIE
stamboekbedrijven

17.183

deelnemende bedrijven

2.807

overige bedrijven

9.767

geregistreerde dieren

412.504

totaal

26.950

stamboekrunderen

2.980.358

BELGISCH-WITBLAUWRAS
overige runderen

728.808

stamboekinschrijvingen

2.219

totaal

2.980.358

stamboekbedrijven

164

BEDRIJFSINSPECTIE BEDRIJFSINSPECTIE
bedrijven bedrijfsinspectie melkvee

5.147

bezoeken bedrijfsinspectie melkvee

1.265

exterieurbeoordelingen melkvee

135.415

exterieurbeoordelingen melkvee

21.837

SDVR**
verkoop SDVR-sperma

4.156

*inseminaties uitgevoerd en/of geregistreerd door CRV
**Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen
Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken, elders op deze website


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’