Fokwaarden

Aanpassing fokwaarden genoomstieren indexdraai april

categorie Fokwaarden

De genoomfokwaarden van een aantal buitenlandse stieren zijn door de coöperatie CRV herberekend. Het betreft stieren van Europese ki-organisaties die net als CRV lid zijn van EuroGenomics. Door het ontbreken van de Nederlands-Vlaamse genoominformatie waren de vanuit Interbull berekende fokwaardes voor deze stieren niet correct.

Volgens de Animal Evaluation Unit (AEU), die de fokwaarden namens CRV berekent, betreft het alleen stieren die nog geen ki-code hadden op moment van publicatie tijdens de fokwaardedraai van april. Deze stieren waren daardoor nog niet beschik…

lees meer ›

Nieuws Fokwaardeschatting April 2020

categorie Fokwaarden

Bij de nationale fokwaardeschatting zijn voor de volgende zaken aanpassingen doorgevoerd.

Basisaanpassing
Diergezondheidskenmerken
Exterieur: parameters en voorbeenstand
Voeropname: parameters
AMS-interval

 
1. Basisaanpassing
Met de april 2020 fokwaardeschatting word de basis aangepast. Voorheen bepaalden koeien geboren in 2010 het gemiddelde, vanaf april 2020 vormen de koeien geboren in 2015 het gemiddelde. Met de basisaanpassing dalen of stijgen de fokwaarden van niveau (tabel 1).

Naast de basisaanpassing zullen vanaf april 2020 de di…

lees meer ›

Nieuws fokwaardeschatting december 2019

categorie Coöperatie, Fokwaarden

Bij de nationale fokwaardeschatting zijn voor de volgende zaken aanpassingen doorgevoerd.

Genomics Holstein
Bij de december 2019 fokwaardenschatting zijn voor de genomic fokwaarden de betrouwbaarheden aangepast wat resulteert in ongeveer 2 procent hogere betrouwbaarheid.
Tevens is een aanpassing gedaan in het convergentiecriterium. Het convergentiecriterium bepaalt of de fokwaardeschatting een stabiel eindpunt heeft bereikt. Deze aanpassing is de oorzaak van een aantal opvallende veranderingen van stieren, zowel positief als negatief en is een verbetering omdat he…

lees meer ›

Nieuws fokwaardeschatting augustus 2019

categorie Coöperatie, Fokwaarden

Bij de nationale fokwaardeschatting zijn voor de volgende zaken aanpassingen doorgevoerd.LevensduurTot op heden werd er een wachtperiode van 270 dagen gebruikt voor levensduur, waarna de fokwaarde werd gepubliceerd zodra er 1 dochter voorbij deze 270 dagen was. Deze wachtperiode is nu omlaag gebracht naar 120 dagen, daarnaast moet er informatie van tenminste 15 dochters op 10 bedrijven beschikbaar zijn. Dit zijn dezelfde eisen als voor het verkrijgen van een melkproductiefokwaarde. Hierdoor zullen alle stieren zodra ze een melkproductiefokwaarde hebben ook een levensdu…

lees meer ›

Nieuws fokwaardeschatting april 2019

categorie Fokwaarden

Bij de nationale fokwaardeschatting zijn voor de volgende zaken aanpassingen doorgevoerd:

Vruchtbaarheid
Levensduur
Update basisverschillen

 

Vruchtbaarheid

Bij de fokwaardeschatting voor vruchtbaarheidskenmerken is een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Voor de kenmerken non return, drachtpercentage, interval eerste tot laatste inseminatie en bij tussenkalftijd wordt voortaan rekening gehouden of een koe met gesekst sperma is geïnsemineerd. Verder wordt bij non return en drachtpercentage rekening gehouden met de dag van de week dat een ko…

lees meer ›