Gemiddelde levensproductie per koe neemt toe met ruim 1200 kg melk en bijna 100 kg vet en eiwit

9
okt
2019
0
Reacties
melkproductie

Het boekjaar 2018-2019 laat een grote sprong zien in de gerealiseerde levensproductie bij afvoer. Ten opzichte van het voorgaande boekjaar steeg de levensproductie met 1210 kg melk en 96 kg vet en eiwit. Nog niet eerder was het verschil tussen twee opeenvolgende boekjaren zo groot. De Nederlandse koeien hebben nu bij afvoer een levensproductie van gemiddeld 31.553 kg melk met 1371 kg vet en 1120 kg eiwit. De toename wordt veroorzaakt door een combinatie van een langer productief leven en een hogere melkproductie.

Gemiddeld produceerden de Nederlandse melkkoeien 9.155 kilogram melk met 3,59% eiwit, wat resulteert in 730 kilo’s vet en eiwit in het boekjaar 2018-2019. Daarmee wordt de trend in de toename in melkproductie en een hoger eiwitpercentage doorgezet. Tegelijkertijd zet de positieve trend in vruchtbaarheid door. De tussenkalftijd bedraagt nu 407 dagen, een daling van een dag ten opzicht van het vorige boekjaar.  De levensproductie per koe steeg opnieuw en komt dit jaar uit op 31.553 kg melk met 4,35% vet en 3,55% eiwit. Na twee jaar waarin de Nederlandse melkveehouders veel koeien hebben afgevoerd, was dat aantal dit jaar beduidend minder: 233.374 koeien ten opzichte van 318.712 en 354.451 in de twee voorgaande boekjaren. Het aantal bedrijven in de MPR-jaarstatistieken daalde naar 13.493 (-4,5%).

Prestaties van bedrijven

In de lijst met de hoogste gemiddelde producties per bedrijf komen veel bekende namen voor. Melkveebedrijf Van Berkum uit Elahuizen voert de lijst aan. De 275 melkkoeien produceerden een rollend jaargemiddelde van 14.843 kg melk met 3,77% vet en 3,53% eiwit, gevolgd door provinciegenoot melkveebedrijf Van der Mark uit Veenwouden. Op de derde plaats staat maatschap Mooijman uit Westerwijtwerd.

Zestig jaar honderdtonners

Precies 60 jaar geleden bereikte de eerste koe in Nederland de bijzondere mijlpaal van 100.000 kg melk. Dit boekjaar leverden 2.246 koeien deze bijzondere prestatie. Dat zijn er meer dan zes per dag en 99 koeien meer dan vorig boekjaar. In totaal bereikten in de afgelopen 60 jaar 37.777 koeien deze magische grens.

Rassen

Bij alle rassen steeg ook dit jaar weer de productie. De melkproductie van de zwartbonte holsteinkoeien steeg verder van 10.258 naar 10.522 kg melk. Met 4,30% vet en 3,54% eiwit in 354 productiedagen resulteerde dit in een gestegen economisch jaarresultaat van 2118. De roodbonte holsteinkoeien produceerden gemiddeld wat minder kilo’s melk dan de zwartbonte, maar wel met hogere gehalten. De melkproductie steeg naar 9.718 kilogram melk met 4,50% vet en 3,65% eiwit. Dit resulteerde in een ejr van 2033.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *