District 07: Zuidwest-Nederland

Terugblik webinar Zuidwest-Nederland

Het districtswebinar van Zuidwest-Nederland vond plaats op dinsdag 23 februari jl. vanuit de CRV-studio in Arnhem.

Voorzitter René Vermunt stelt in zijn opening eerst zijn medebestuurders uit het district voor. Siem van Leeuwen, Arjan Brandwijk en Joost Huijbregts zijn alle drie aftredend en herkiesbaar. Jan Vermeer uit Goirle is kandidaat voor de nog openstaande vacature. René tipte dat er tot 13.30 uur nog gestemd kan worden.
Cijfers uit het district
René noemt nog wat cijfers uit het district: Het ledenaantal bedraagt momenteel 2028. Het aantal MPR-deelnemers …

lees meer ›

Webinar district Zuidwest-Nederland

Beste leden van district Zuidwest-Nederland.
Wij nodigen u uit voor ons districtswebinar :
STERREN VAN ZUIDWEST-BRABANT
welke gehouden wordt op:

Dinsdag 23 februari 2021, start 13:15 uur

registreren webinar

Het programma bestaat uit twee onderdelen:

Terugblik op topprestaties van veehouders en koeien uit ons district. Verder bespreken we de actualiteiten, blikken we terug op het afgelopen boekjaar en stellen we de nieuwe directie aan u voor.

Daarna licht hoofdinspecteur Addy Moree aan de hand van twee predicaat 3 sterkoeien uit ons district de rel…

lees meer ›

Rika 60 bereikt hoogste ejr van Zuidwest-Nederland

In de top tien van koeien met het hoogste economisch jaarresultaat van boekjaar 2019-2020 is in Zuidwest-Nederland (zie tabel) Rika 60 van vof De Man uit Herwijnen op de eerste plaats beland.

Rika 60 (Jerudo x Garrison) behaalde een ejr van bijna 4100 euro. Dit met een productie van 30.530 kg melk, met 4,90% vet en 3,89% eiwit tijdens haar zesde en tevens laatste lactatie.
Bijna honderdtonner
‘Rika 60 had spijkerharde benen en veel capaciteit’, vertelt De Man. ‘Ze was altijd aan het vreten en druk aan het weiden.’ De koe heeft De Man zelf gefokt, al is vijf genera…

lees meer ›

Districtsbestuur stelt kandidaten aan u voor …

In de maanden januari en februari zijn er weer verkiezingen voor het districtsbestuur. 

Het betreft bestuurders die aftreden waarvoor een nieuwe kandidaat is gevonden, maar ook bestuurders die worden voorgedragen voor een herbenoeming. Bij een herbenoeming heeft voorafgaand een evaluatie plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt de bestuurder wel of niet voorgedragen voor herbenoeming.

Het districtsbestuur van district 07 Zuidwest-Nederland draagt de volgende kandidaten voor:

kandidaat           
betreft

Jan Vermeer, Goirle
benoeming

Siem van Leeu…

lees meer ›

Drie sterren voor bazige beste boerenkoe

Kruikje 42 is zeker niet de opvallendste koe in de 100-koppige veestapel van René en Natasja Boeren. ‘Ze is niet groot en zal geen shows winnen’, verklaart de veehouder uit Etten-Leur. ‘Maar ze is wel een beste boerenkoe en op 15-jarige leeftijd nog de baas in de stal’, vertelt hij over de koe.

Enkele weken nadat ze de tientonner was geworden, kreeg ze 86 punten voor algemeen voorkomen. Daarbij behaalde ze over negen afgesloten lijsten een gemiddelde lactatiewaarde van 118 en daarmee ook het bijzondere predicaat Sterkoe 3.
‘Versleten is Kruikje nog lang niet en we…

lees meer ›