Districtsbestuur stelt kandidaten aan u voor …

1
dec
2020
2
Reacties

In de maanden januari en februari zijn er weer verkiezingen voor het districtsbestuur. 

Het betreft bestuurders die aftreden waarvoor een nieuwe kandidaat is gevonden, maar ook bestuurders die worden voorgedragen voor een herbenoeming. Bij een herbenoeming heeft voorafgaand een evaluatie plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt de bestuurder wel of niet voorgedragen voor herbenoeming.

Het districtsbestuur van district 07 Zuidwest-Nederland draagt de volgende kandidaten voor:

kandidaat            betreft
Jan Vermeer, Goirle benoeming
Siem van Leeuwen, Heenvliet herbenoeming
Arian Brandwijk, Streefkerk herbenoeming
Joost Huijbregts, Riel herbenoeming

 

Leden hebben het recht om een tegenkandidaat aan te dragen.

De voorwaarden hiervoor zijn:

 • U dient de tegenkandidaat binnen veertien dagen na dagtekening aan te dragen.
 • Dit moet vergezeld gaan met een ondertekend schrijven van minimaal tien leden uit uw district, waarbij zij aangeven de kandidatuur te ondersteunen.
 • Bij de kandidaatstelling dient tevens een verklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat de kandidaat bereid is de benoeming te aanvaarden.

U kunt de kandidaatstelling, met de daarbij behorende bijlagen, verzenden naar:
CRV Coöperatie, t.a.v. Mia Oudenhoven, Postbus 454, 6800 AL Arnhem.

Na het sluiten van de termijn waarbinnen tegenkandidaten kunnen worden ingediend, maakt het districtsbestuur de namen van alle kandidaten bekend en kan er worden overgegaan tot de verkiezingen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens district Zuidwest-Nederland,
René Vermunt, voorzitter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties

 1. 07 december 2020 (A. vonk) Schreef:

  Met alleen de namen te melden noem ik geen voorstellen van kandidaten. graag wat meer info over deze mensen anders heeft stemmen geen zin.

  Beantwoorden
  • 07 december 2020 (José Buijs) Schreef:

   Geachte mijnheer Vonk,
   U hoeft nu nog niet te stemmen.
   Het districtsbestuur maakt met dit bericht de kandidaten bekend die zij voordragen.
   Leden hebben vervolgens het recht om een tegenkandidaat aan te dragen.
   Daarna zijn de verkiezingen waarvoor u een persoonlijke uitnodiging krijgt.

   Beantwoorden