Terugblik webinar Zuidwest-Nederland

26
feb
2021
0
Reacties
Hoofdinspecteur Addy Moree bespreekt de relatie tussen hoge exterieurcijfers en hoge levensproductie

Het districtswebinar van Zuidwest-Nederland vond plaats op dinsdag 23 februari jl. vanuit de CRV-studio in Arnhem.

Voorzitter René Vermunt stelt in zijn opening eerst zijn medebestuurders uit het district voor. Siem van Leeuwen, Arjan Brandwijk en Joost Huijbregts zijn alle drie aftredend en herkiesbaar. Jan Vermeer uit Goirle is kandidaat voor de nog openstaande vacature. René tipte dat er tot 13.30 uur nog gestemd kan worden.

Cijfers uit het district

René noemt nog wat cijfers uit het district: Het ledenaantal bedraagt momenteel 2028. Het aantal MPR-deelnemers is met 63 gedaald. Nu zijn er 1379 bedrijven met gemiddeld 103 melkkoeien. Het aantal 10 tonners is op pijl gebleven en het aantal 100 tonners is met ruim 20% gestegen naar 317 stuks in 2020. René gaat ook in op de resultaten in het gebied zoals topmelkers enz. en staat stil bij een wel hele bijzondere prestatie n.l. de productie van 200.000 kg melk van Nora 265 (V: Addison) van Familie van Beek-Peeters uit Breda. René sluit af met het bedrijf van Familie Van Gastel uit Nispen. Naast Deltatestbedrijf wordt er alweer twee jaar dagelijks voeropnames gemeten. Mede hierdoor kennen we nu een fokwaarde voerefficiëntie waarmee we allen ons voordeel kunnen doen.

Nieuwe directie

Namens het hoofdbestuur is Fons Kersten ook aangeschoven. Fons geeft aan dat 2020 ook voor CRV een bewogen jaar is geweest. Dit heeft uiteraard ook invloed gehad op omzet en dienstverlening. Tevens is er een nieuwe directie aangesteld t.w. Angus Haslett als directievoorzitter en Egon Verheijden als financieel directeur. Beide stellen zich via een video voor aan de leden. Fons haakt in op de doelen van de nieuwe directie: Kosten besparen en groei realiseren in de thuismarkt. In een tweede filmpje gaat Egon Verheijden in op de financiële resultaten en meldt dat er weer een winstuitkeuring heeft plaatsgevonden.

De sterren van Zuidwest-Nederland

Het tweede deel betreft: “De sterren va Zuidwest Nederland”. Addy Moree, hoofdinspecteur bij CRV, gaat in op het predicaat Sterkoe en het belang van een goed exterieur. Twee koeien, t.w. Vinkenhof Uilkje 54 van Familie Vink uit Groot Ammers en Kruikje 42 van familie Boeren-Akkermans uit Etten-Leur behaalden zelfs het predicaat 3* koe. Met duidelijke voorbeelden geeft Addy aan wat de relatie is tussen exterieurkenmerken en levensproductie. Veel kenmerken zijn optimum-kenmerken zoals hoogtemaat. Te grote koeien worden duidelijk minder oud. Addy sluit zijn presentatie af met een filmpje van De Rith Nora 265 van Familie van Beek-Peeters uit Breda. Deze Addison-dochter heeft, zoals door de voorzitter al gemeld, onlangs de grens van 200.000 kg melk behaald. Een boeiende presentatie met veel informatie wat resulteerde in de nodige vragen.

Verkiezingen

Inmiddels is de uitslag van de verkiezingen ook bekend: Joost Huijbregts, Siem van Leeuwen en Arjan Brandwijk zijn herkozen. Jan Vermeer is gekozen en wordt door René welkom geheten in het districtsbestuur. Terugkijkend kunnen we stellen dat, ondanks dat we niet fysiek hebben kunnen vergaderen, in deze opzet een goed alternatief is gevonden.

Wilt u het webinar nog eens terugkijken? Klik dan hier

Klik hier voor de notulen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *