Algemeen

Levensproductie Vlaamse koeien stijgt tot boven de 30.000 kg melk

categorie Algemeen

De gemiddelde levensproductie van de melkkoeien in Vlaanderen is in het boekjaar 2021- 2022 gestegen met 769 kg tot 30.166 kg melk. De levensduur van de koeien nam toe met zes dagen.

Dit komt naar voren uit de jaarstatistieken van de melkproductieregistratie (mpr) van Coöperatie CRV die vandaag zijn gepubliceerd.

Recordhoge levensproductie

Nooit eerder realiseerden de melkkoeien in Vlaanderen een hogere levensproductie dan in het afgelopen boekjaar, dat loopt van september 2021 tot september 2022. De koeien die werden afgevoerd van de Vlaamse melkveebedrijven,…

lees meer ›

Levensproductie Nederlandse koeien stijgt tot 37.401 kg melk

categorie Algemeen

De gemiddelde levensproductie van de melkkoeien in Nederland is in het boekjaar 2021-2022 gestegen met bijna 1.800 kg tot 37.401 kg melk. De levensduur van de koeien nam toe met bijna twee maanden.

Dit komt naar voren uit de jaarstatistieken van de melkproductieregistratie (mpr) van Coöperatie CRV die vandaag zijn gepubliceerd.

Recordhoge levensproductie

Nooit eerder realiseerden de melkkoeien in Nederland een hogere levensproductie dan in het afgelopen boekjaar, dat loopt van september 2021 tot september 2022. De koeien die werden afgevoerd van de Nederlandse…

lees meer ›

Fokwaarde levensduur of aanhoudingspercentages?

categorie AEU-blog, Algemeen

Fokwaarde levensduur of aanhoudingspercentages?
Veel veehouders willen graag koeien fokken die lang mee kunnen gaan. Maar welk getal gebruik je daar het best voor: de fokwaarde levensduur of de aanhoudingspercentages?

De fokwaarde levensduur is een maat voor hoeveel dagen de dochters van een stier langer of korter zullen blijven lopen op een bedrijf. De fokwaarde is een voorspelling voor de toekomst en houdt rekening met verstorende invloeden.
De aanhoudingspercentages geven aan hoeveel dochters van een stier daadwerkelijk een bepaalde periode hebben overleefd. D…

lees meer ›
koeiendans

Update NVI 2022

NVI 2022: update van het fokdoel
De Nederlands-Vlaamse Index, ofwel NVI, wordt gebruikt in de fokkerij om koeien en stieren te rangschikken op hoe goed ze bij een bepaald fokdoel passen. Eens in de vijf jaar worden de fokdoelen met de leden van het stamboek vastgesteld. In de nieuwe NVI 2022 zijn enkele aanpassingen gedaan ten opzichte van de NVI 2018, om beter aan te sluiten bij het gewenste type koe voor de komende 5 tot 10 jaar.

Er is opnieuw gekeken of voor bepaalde kenmerken de vooruitgang groter moet worden of wel wat minder mag zijn. NVI combineert fokwaarde…

lees meer ›

Nieuwsbericht fokwaardeschatting april 2022

categorie Algemeen, Fokwaarden

Nieuwsbericht fokwaardeschatting april 2022
Met de fokwaardepublicatie van april 2022 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd.

NVI

Op basis van de vijfjaarlijkse fokdoeldiscussie heeft stamboek CRV op basis van input vanuit haar leden, de NVI voor melkdoel en dubbeldoel aangepast. De nieuwe NVI heeft meer aandacht voor gezondheid en minder voor productie.

Voor NVI melkdoel geldt dat er meer gewicht wordt gelegd op uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Tegelijkertijd is de weging voor de productieindex Inet verlaagd en is er meer aandacht voor …

lees meer ›