Algemeen

Financiële Jaarcijfers CRV 2021-2022

categorie Algemeen

Op maandag 23 januari (13.00-14.00 uur) worden in Studio CRV de financiële jaarcijfers toegelicht door Egon Verheijden. Financieel directeur Egon Verheijden is niet ontevreden over de jaarcijfers. ‘Omdat we erin geslaagd zijn de kosten te drukken, is het gelukt om, ondanks de hoge inflatie en onrust in de wereld, een solide bedrijfsresultaat te realiseren’.
Tijdens het webinar gaat Egon dieper in op de jaarcijfers en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.  Bent u lid van coöperatie CRV? Dan bent u van harte welkom!
Meld u aan voor dit webinar: https://forms.of…

lees meer ›

Nieuws fokwaardeschatting december 2022

categorie Algemeen

In de fokwaardeschatting hebben er aanpassingen plaatsgevonden in de berekening van de fokwaarden voor AMS en kalvervitaliteit. Deze aanpassingen zijn als volgt:

 

AMS

In de fokwaardeschatting voor AMS zijn een tweetal aanpassingen gedaan:

De aanpassingen zijn:

Toevoegen van effect inteelt aan het model en inteelt in de relatiematrix;

Het tijdsgebonden maken van effecten in het model die momenteel nog niet tijdsgebonden zijn.

Voor inteelt wordt het effect als een covariabele in het model toegevoegd, waardoor voortaan rekening kan worden gehoud…

lees meer ›

Sunny Boy keert terug naar Friesland

categorie Algemeen, Coöperatie

Het standbeeld van de wereldberoemde fokstier Skalsumer Sunny Boy keert op 17 november aanstaande terug naar Friesland.

Sunny Boy werd in mei 1985 geboren bij fokker Minne Blanksma in het Friese Schalsum en overleed eind december 1997 in de stallen van CRV in Harfsen.
Standbeeld vanwege uitzonderlijke prestaties
Vanwege zijn uitzonderlijke prestaties werd voor Sunny Boy in 1998 een standbeeld opgericht. Tot 2007 stond dit standbeeld bij het regiokantoor van CRV Noord in Heerenveen; daarna kreeg het een prominente plek bij het hoofdkantoor van CRV in Arnhem. In de…

lees meer ›

Levensproductie Vlaamse koeien stijgt tot boven de 30.000 kg melk

categorie Algemeen

De gemiddelde levensproductie van de melkkoeien in Vlaanderen is in het boekjaar 2021- 2022 gestegen met 769 kg tot 30.166 kg melk. De levensduur van de koeien nam toe met zes dagen.

Dit komt naar voren uit de jaarstatistieken van de melkproductieregistratie (mpr) van Coöperatie CRV die vandaag zijn gepubliceerd.

Recordhoge levensproductie

Nooit eerder realiseerden de melkkoeien in Vlaanderen een hogere levensproductie dan in het afgelopen boekjaar, dat loopt van september 2021 tot september 2022. De koeien die werden afgevoerd van de Vlaamse melkveebedrijven,…

lees meer ›

Levensproductie Nederlandse koeien stijgt tot 37.401 kg melk

categorie Algemeen

De gemiddelde levensproductie van de melkkoeien in Nederland is in het boekjaar 2021-2022 gestegen met bijna 1.800 kg tot 37.401 kg melk. De levensduur van de koeien nam toe met bijna twee maanden.

Dit komt naar voren uit de jaarstatistieken van de melkproductieregistratie (mpr) van Coöperatie CRV die vandaag zijn gepubliceerd.

Recordhoge levensproductie

Nooit eerder realiseerden de melkkoeien in Nederland een hogere levensproductie dan in het afgelopen boekjaar, dat loopt van september 2021 tot september 2022. De koeien die werden afgevoerd van de Nederlandse…

lees meer ›