Algemeen

Statige Gerda wil altijd vreten

‘Een statige koe die heel rustig haar gang gaat maar niet met zich laat sollen en altijd in haar eigen box ligt.’ Met deze omschrijving typeert melkveehouder Luc van Dalen uit Sint Jansklooster O-Mandochter Gerda 223, die onlangs als 15-jarige door de stamboekinspecteur werd ingeschreven met 86 punten voor algemeen en daarmee het bijzondere predicaat Sterkoe 3 kreeg.
FILMPJE
‘Gerda 223 is een enorm diepe koe die altijd vreet’, vertelt de veehouder die op 70 hectare grond 80 zwartbonte koeien melkt en 30 stuks black Angus vleesvee houdt. ‘Ze kan veel ruwvoer verwerken…

lees meer ›

Nieuwe factsheet geboorten BWB

categorie Algemeen

De factsheet geboorten BWB is geupdate en staat online.
Wat is het percentage moeilijke geboorten, de gemiddelde draagtijd en het gemiddelde geboortegewicht bij Belgisch witblauwe kruislingkalveren?
Veehouders willen liever geen (te) zware kalveren, die moeilijk geboren worden. Een deel van de veehouders kiest daarom voor Belgisch witblauwe stieren met een fokwaarde geboorteverloop van 120 of hoger. Andere veehouders willen ook een kalf met voldoende vleeskwaliteit en accepteren dan dat er af en toe een zwaarder kalf wordt geboren, omdat een zwaarder kalf een hogere …

lees meer ›

Nieuwsbericht Fokwaardeschatting augustus 2023

categorie Algemeen

Voor de fokwaardeschatting van Augustus 2023 zijn geen aanpassingen gedaan.

 

lees meer ›

Nieuwsbericht Fokwaardeschatting april 2023

categorie Algemeen

Vruchtbaarheidsindex
De huidige vruchtbaarheidsindex wordt bepaald door de kenmerken interval afkalven-eerste inseminatie (IAI)  en interval 1e en laatste inseminatie (IEL). In april 2023 zijn hier drachtpercentage pink (CRpink) en drachtpercentage koe (CR) aan toe worden gevoegd, de formule wordt dan als volgt:

VRU = 0,23 * (FW CRpink-100) + 0,23 * (FW IAI-100) + 0,35 * (FW IEL-100) + 0,35 * (FW CR-100)

 
Geboortegemak
Voor geboortegemak zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd:

Er wordt een effect voor inteelt toegevoegd aan het model, waardoor vo…

lees meer ›
Wij zijn een coöperatie

Ledenraad CRV stemt in met nieuwe commissarissen voor CRV Holding BV

De ledenraad van Coöperatie CRV heeft vandaag ingestemd met het voorstel om in de algemene vergadering van aandeelhouders van CRV Holding BV, Marlous Booijink en Jolanda van Haarlem te benoemen als nieuwe leden van de raad van commissarissen.

Zij vervangen Johan Wouterse en Etienne Cosyns. Daarnaast is melkveehouder Jochem van der Starre uit Slootdorp benoemd als hoofdbestuurslid van Coöperatie CRV en daarmee tevens lid van de raad van commissarissen van CRV Holding BV. Van der Starre vervangt Kurt Faes uit het Vlaamse Meer.

Marlous Booijink (43) is werkzaam als …

lees meer ›