Nieuws fokwaardeschatting augustus 2018

categorie Coöperatie, Fokwaarden
7
aug
2018
0
Reacties

Bij de nationale fokwaardeschatting van augustus 2018 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd.

De publicatie van de fokwaarden van stieren is vanaf augustus 2018 in handen van Coöperatie CRV. De publicatie van stierfokwaarden vindt hier plaats. Lees hierover meer: Fokwaardepublicaties vanaf nu op cooperatie-crv.nl  

Hieronder vindt u de aanpassingen van de fokwaardeschatting augustus 2018:

  1. Gebruik van exterieurkenmerken als indicator bij de vleesindex
  2. Geboorteverloop: gebruik van alle gegevens
  3. Aanpassing publicatie-eisen bij productie en vleesindex
  4. Uiergezondheid: mastitisgegevens niet meer beschikbaar via Uniform-Agri
  5. Genomic fokwaardeschatting

 

  1. Vleesindex: gebruik van exterieurkenmerken als indicator

De vleesindex is gebaseerd op slachtdata van koeien, stieren en kalveren die worden geslacht in Nederland en Vlaanderen.
Voor de dubbeldoel dieren wordt de vleesindex berekend, die weer in de dubbeldoel NVI gebruikt wordt. Sinds de overgang van het productschap naar RVO in 2014, ontvangen we echter geen slachtdata meer, op basis waarvan de vleesindex berekend wordt.

Data die nu wordt meegenomen hiervoor:

*   Voor oudere stieren nog de slachtdata uit 2014 en eerder

*   Slachtdata uit België

*   Genomics
Omdat er nu meer KI-stieren zijn die geen slachtdata op basis van nakomelingen hebben maar bijvoorbeeld wel dochters aan de melk hebben, kon in de NVI-berekening voor de dubbeldoel dieren de vleesindex niet in de NVI worden meegenomen. Vanaf de augustus 2018 fokwaardenschatting worden vier exterieurkenmerken gebruikt in de fokwaardenschatting voor de slachtkenmerken. Exterieurkenmerken, zoals bespiering, voorhand, kruisbreedte en conditiescore zijn goede indicatoren voor bevleesdheid, vetbedekking en karkasgewicht die weer de vleesindex bepalen.

Stieren kunnen vanaf nu een fokwaarde krijgen op basis van een verwachtingswaarde voor vleeskenmerken en de voorspellende exterieurkenmerken. Hiermee zullen in ieder geval alle dubbeldoel stieren die dochters aan de melk hebben en minimaal 10 gekeurde dochters, een vleesindex beschikbaar hebben voor de NVI.

  1. Fokwaardeschatting geboortekenmerken

Met ingang van de augustus 2018 fokwaardeschatting worden alle geboorteverloopgegevens gebruikt voor de fokwaardeschatting. Voorheen konden stiereigenaren kiezen of ze voor de gegevensverzameling door het stamboek wilden betalen en daarmee ook of de gegevens aangeleverd werden voor de fokwaardeschatting. Vanaf deze fokwaardeschatting wordt de gegevensverzameling door het stamboek zelf gefinancierd. Hierdoor krijgen alle stieren waarvan veehouders het geboorteverloop van de kalveren doorgeven, een fokwaarde op basis van nakomelingen.

  1. Aanpassing publicatie-eisen bij productie en vleesindex

Fokwaarden voor KI-stieren werden gepubliceerd indien de fokwaarde was gebaseerd op minimaal 1 nakomeling en/of genomische informatie, waarbij minimaal een betrouwbaarheid van 25 procent werd gehaald.  Voor productie is de eis van de betrouwbaarheid vanaf heden op 50 procent gezet en voor de vleesindex op 30 procent . Deze minimum percentages betrouwbaarheid zijn gebaseerd op de nieuwe EU-regelgeving.

  1. Uiergezondheid: mastitisgegevens niet meer beschikbaar via Uniform-Agri

Sinds april 2017 maakte Uniform-Agri diergezondheidsgegevens beschikbaar voor de fokwaardeschatting van GES. Van deze diergezondheidgegevens werden de klinische mastitisregistraties gebruikt in de fokwaardeschatting voor de uiergezondheidsindex. Met de overgang van de fokwaardeschatting van GES naar Coöperatie CRV zijn deze gegevens niet meer beschikbaar.

  1. Genomische fokwaarden

Afgelopen april is er bij de genomische fokwaardeschatting voor het eerst gebruik gemaakt van koeien in de referentiepopulatie. Voor het meenemen van de koeien in de referentiepopulatie is ook de methodiek aangepast. Bij de augustus fokwaardeschatting is een verfijning in de methodiek doorgevoerd. Gevolg van de aanpassing is dat de variatie in de genomische fokwaarden kleiner is geworden. De kleinere variatie speelt met name een rol bij levensduur, geboorteverloop, klauwgezondheid, interval eerste-laatste inseminatie en uiergezondheid. Gevolg is dat stieren die een hoge fokwaarde hiervoor hadden in april veelal een lagere fokwaarde zullen krijgen. Omdat het een aantal kenmerken betreft die ook in de NVI worden gebruikt zullen de genomicstieren in de top van de NVI staan in het algemeen een daling laten zien.

 

Internationaal Nieuws

Genomics, exterieur
Hongarije (HOL): Eerste deelname voor conditiescore en beengebruik.

Genomics, uiergezondheid
Italie (HOL): Eerste deelname met mastitis data.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *