District 08: Zuidoost-Nederland

Meranka 5550 pakt het hoogste ejr van Zuidoost-Nederland

In de top tien van koeien met het hoogste economisch jaarresultaat van boekjaar 2019-2020 is in Zuidoost-Nederland (zie tabel) Meranka 5550 van G. van Mensvoort uit Boxtel op de eerste plaats beland.

De koe maakte in haar tweede lactatie een lijst met hoge gehalten. Haar productie van ruim 17.000 kg melk met 5,46% vet en 4,16% eiwit gaf haar een ejr van 4284 euro.

Dankzij haar hoge gehalten heeft Meranka, waarschijnlijk afstammend van een eigen stier van Van Mensvoort, een nipte voorsprong op Commanderdochter Rainyrid Beauty van melkveebedrijf Krol uit Boekel.

lees meer ›

Afscheid van inspecteur Gert ten Have

Per 1 januari 2021 gaat inspecteur Gert ten Have met vervroegd pensioen. Vanaf die dag kan hij samen met zijn partner Linda genieten van hun mooie plek in Nijbroek.

In 1978 is Gert begonnen als administratief medewerker bij VB Oost-Veluwe. Daar werkte hij later als controleur-stamboekhouder. In 1992 maakte Gert de overstap naar NRS om als stamboekinspecteur in Oost-Nederland koeien te gaan keuren. In 28 jaar keurde hij in totaal ruim 330.000 koeien op 4100 verschillende bedrijven.

Met het vertrek van Gert vertrekt dus ook heel veel ervaring uit het team van inspe…

lees meer ›

Districtsbestuur stelt kandidaten aan u voor …

In de maanden januari en februari zijn er weer verkiezingen voor het districtsbestuur. 

Het betreft bestuurders die aftreden waarvoor een nieuwe kandidaat is gevonden, maar ook bestuurders die worden voorgedragen voor een herbenoeming. Bij een herbenoeming heeft voorafgaand een evaluatie plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt de bestuurder wel of niet voorgedragen voor herbenoeming.

Het districtsbestuur van district 08 Zuidoost-Nederland draagt de volgende kandidaten voor:

kandidaat           
betreft

Marcel Lacroix, Gulpen
benoeming

Theo van D…

lees meer ›

Krachtige Joke 45 uitgeroepen tot Sterkoe 3

Joke 45 van de familie Spierings-van der Sanden uit Den Dungen heeft dit jaar al twee mijlpalen bereikt. In februari kwam de productie van de mrij-koe voor het eerst boven de honderd ton. In maart werd de dochter van Rex 114 vijftien jaar en werd ze ingeschreven met een algemeen voorkomen van 85 punten. Daarmee is ze ook nog uitgeroepen tot Sterkoe 3.

‘In het koppel zie je helemaal niet aan haar dat ze honderdtonner is en al vijftien jaar oud. Ze is ook altijd al een goede koe geweest’, vertelt Ton Spierings trots. ‘We hebben 145 mrij-koeien en Joke 45 is echt een h…

lees meer ›

Ledenraad benoemt en neemt afscheid

Alle nieuwe districtsbestuurders – alsook de districtsbestuurders die werden voorgedragen voor herbenoeming – zijn door de leden gekozen voor het districtsbestuur. Op de ledenraad van 12 maart zijn zij vervolgens benoemd in de ledenraad van de coöperatie CRV u.a. Voor het eerst kon er digitaal gestemd worden.

Voor het eerst dit jaar konden leden, naast het stemmen op papier, ook digitaal stemmen. De introductie van het digitaal stemmen is succesvol verlopen, omdat er nu ook buiten de districtsbijeenkomsten om gestemd kon worden. Het aantal stemmers was daardoor ruim…

lees meer ›