District 04: Midoost-Nederland

Even voorstellen …

Mijn naam is Gabriëlle Steerenberg uit Tubbergen. Met mijn partner Laurens en onze kinderen Thijs en Imke wonen we op een melkveebedrijf, een echt gezinsbedrijf. Wij zijn trouwe CRV-leden en stralen dat graag uit.

Ik stel me herkiesbaar als CRV-districtsbestuurder voor een volgende periode. De afgelopen vier jaar heb ik ervaren dat het bestuur van CRV openstaat voor opmerkingen en wensen van de leden.

Het is voor mij een uitdaging om de praktische zaken van u, leden, over te kunnen brengen naar het hoofdbestuur van CRV, zodat hier iets mee gedaan kan worden.

lees meer ›
melkproductie

Gemiddelde levensproductie per koe neemt toe met ruim 1200 kg melk en bijna 100 kg vet en eiwit

Het boekjaar 2018-2019 laat een grote sprong zien in de gerealiseerde levensproductie bij afvoer. Ten opzichte van het voorgaande boekjaar steeg de levensproductie met 1210 kg melk en 96 kg vet en eiwit. Nog niet eerder was het verschil tussen twee opeenvolgende boekjaren zo groot. De Nederlandse koeien hebben nu bij afvoer een levensproductie van gemiddeld 31.553 kg melk met 1371 kg vet en 1120 kg eiwit. De toename wordt veroorzaakt door een combinatie van een langer productief leven en een hogere melkproductie.

Gemiddeld produceerden de Nederlandse melkkoeien 9.15…

lees meer ›