CRV keert 346.000 euro ledenvoordeel uit na bewogen boekjaar

categorie Persbericht
18
dec
2020
2
Reacties

Als gevolg van de wereldwijde coronapandemie was 2019-2020 een bewogen boekjaar voor CRV. Niettemin steeg de omzet en werd een positief resultaat gerealiseerd.

Omzet blijft op peil

De omzet van de Coöperatie CRV u.a. over het boekjaar 2019-2020 bedraagt 172 miljoen euro. Een iets grotere veestapel in Nederland en Vlaanderen compenseerde de daling van de omzet tijdens de lockdown eerder dit jaar, toen onder andere mpr-activiteiten tijdelijk moesten worden opgeschort. De omzet van de buitenlandse businessunits bleef over het algemeen stabiel, waarbij een opvallende stijging in Brazilië kon worden geboekt.

Financiële positie onverminderd sterk

CRV realiseerde een lager bedrijfsresultaat dan in het vorige boekjaar door enkele eenmalige lasten. De marge is positief beïnvloed door hogere omzetten van genetisch materiaal en informatieproducten. De beperkingen als gevolg van coronamaatregelen zorgden voor verlaging van de kosten, onder andere voor reizen. Hier staat tegenover dat de organisatie in het afgelopen boekjaar opnieuw meer investeerde in onderzoek en innovatie. Met een eigen vermogen van 87,4 miljoen euro en een goede solvabiliteit blijft de financiële positie van CRV onverminderd sterk.

Ledenvoordeel uitgekeerd

Het boekjaar werd afgesloten met een nettoresultaat van 498.000 euro. De ledenraad heeft op voordracht van het hoofdbestuur besloten om dit jaar weer ledenvoordeel uit te keren. Dit betekent dat, naar rato van de omzet, een bedrag van in totaal 346.000 euro zal worden uitbetaald. Dit is al in de jaarcijfers verwerkt.

Investeren in innovatie

‘De coronapandemie heeft grote gevolgen gehad voor de leden van CRV en de dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie. Niettemin zijn de medewerkers erin geslaagd om veehouders te blijven ondersteunen. Hierdoor is de invloed van alle maatregelen op het bedrijfsresultaat relatief beperkt’, kijkt financieel directeur Egon Verheijden tevreden terug op het boekjaar. ‘De investeringen die we konden doen, helpen veehouders bij het verbeteren van hun veestapel en het rendement van hun bedrijfsvoering. Bovendien versterken ze de internationale concurrentiepositie van de organisatie.’

Het volledige digitale jaarverslag is te vinden op de site van Coöperatie CRV: www.cooperatie-crv.nl/jaarverslag-2019-2020/

  2019-2020 2018-2019
aantal leden in Nederland en Vlaanderen 22.698 23.616
aantal medewerkers 1.367 1337
netto-omzet (x € 1 miljoen) 172.0 171,0
bedrijfsresultaat (x € 1 miljoen)  0,5 4,3
nettoresultaat na belasting (x € 1 miljoen) 0,5 3,7
eigen vermogen (x € 1 miljoen)  87,4 91,1

 

Tabel 1 – Belangrijkste kengetallen van het boekjaar 2019-2020 van Coöperatie Koninklijke CRV u.a.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties

 1. 23 december 2020 (Luc Callemeyn) Schreef:

  346.000 € te verdelen over 23.616 leden. Dat is gemiddeld 14,6 € per lid. Elk lid heeft een gemiddelde omzet van 7.240 €.
  Wij krijgen dus 0,2% ristorno
  Op een gemiddeld rietje van 35 € is dit 0,7 ct korting.
  Ja dat is het dan toch 🙂

  Beantwoorden
 2. 23 december 2020 ('D.ten Hove) Schreef:

  Minder leden en meer personeel. zo gaan de cooperatie’s gestaag achteruit. Zie maar bij het grote FrieslandCampina.

  Beantwoorden