Nieuws

jaarverslag 2017-2018

Financiële cijfers goede basis voor groeiambitie CRV

Ledenvoordeel opnieuw 4,1 miljoen euro CRV sluit het boekjaar 2017-2018 met goede cijfers af. Ofschoon het grootste deel van de omzet van CRV uit de coöperatieve thuismarkt in Nederland en Vlaanderen komt, is de bijdrage aan het resultaat door de buitenlandse activiteiten van CRV sterk gestegen. Vooral de omzet en... lees meer ›

Nieuws fokwaardenschatting december 2018

categorie Algemeen
Voor geboortekenmerken zijn een aantal basisverschillen aangepast voor de BWB basis aangepast. Hieronder zijn de nieuwe basisverschillen terug te vinden. Z=>B R=>B Y=>B Geboortegemak 49 49 50 Afkalfgemak 7 6 6 Draagtijd -4 -2 -3 Geboortegewicht -46 -46 -48 Internationaal nieuws ITA HOL: heeft voor het eerst... lees meer ›
districtsbijeenkomsten

Welkom op de CRV Districtsbijeenkomsten

categorie Coöperatie
Van 14 januari tot 8 maart 2019 vinden de jaarlijkse districtsbijeenkomsten plaats voor alle leden van Coöperatie CRV. We blikken we terug op het afgelopen jaar, u krijgt een toelichting op de jaarcijfers en de actualiteiten en waar van toepassing vinden bestuursverkiezingen plaats. Dit jaar is bij veel bijeenkomsten een... lees meer ›
genoomtesten mrij-koeien

Genoomtesten bij mrij een feit

categorie AEU-blog
Genoomfokwaarden waren tot voor kort alleen beschikbaar voor holsteindieren. Inmiddels is ook de stap gemaakt naar genoomfokwaarden voor mrij-dieren. Om te komen tot hogere betrouwbaarheden, is het nodig dat veehouders genoomtesten bij mrij (merkertesten) laten doen. Tot voor kort waren genoomfokwaarden alleen beschikbaar voor (bijna) zuivere holstein-friesians. Dat betekende dat... lees meer ›
genoominformatie

De invloed van genoominformatie op fokwaarden van lacterende koeien

categorie AEU-blog
De impact van genoominformatie op de selectie van ki-stieren is inmiddels wel bekend. In dit artikel laat ik zien dat genoominformatie ook een belangrijke bron van informatie is in fokwaarden van individuele koeien. Genoominformatie is een doorslaggevend gereedschap voor het genetisch management van de veestapel. Een fokwaarde van een dier... lees meer ›