District 03: Noordoost-Nederland

Ledenbijeenkomsten (op locatie) district Noordoost-Nederland

Een coöperatie wordt altijd opgericht om er samen beter van te worden
Binnen de Coöperatie CRV organiseren we regelmatig gesprekken om gezamenlijke en individuele doelen met elkaar door te nemen. We zijn blij dat we binnenkort een tweetal ledenbijeenkomsten op locatie kunnen houden. Van u horen we graag of we samen nog een stap extra kunnen zetten om uw doelen te behalen.

Waar zijn wij welkom?
We hebben een viertal aansprekende bedrijven in ons district bereid gevonden om hun erven open te stellen en ons mee op reis nemen in hun keuzes:

Donderdag 3 maart 2022

lees meer ›

UITNODIGING DISTRICTSWEBINAR LEDEN DISTRICT NOORDOOST-NEDERLAND

Uw districtsbestuur nodigt u van harte uit voor onze (live) districtswebinar op:

Donderdag 3 februari 2022
Aanvang: 13.00 uur (tot ca. 13.45 uur)
Hier kunt u het webinar terugkijken
 
Programma
We blikken met u terug op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Ook nemen wij u mee in de actualiteiten vanuit het district, de coöperatie en de holding. De uitslag van de (her)verkiezing wordt ook bekend gemaakt.
Thema ledenwebinar: “Waarom voerefficiëntie?”
Het tweede deel van deze districtswebinar staat in het teken van ‘voerefficiëntie’. Pieter van Goor, w…

lees meer ›

Districtsbestuur stelt kandidaten voor

In de maanden januari en februari zijn er weer verkiezingen voor het districtsbestuur. 

Het betreft bestuurders die aftreden waarvoor een nieuwe kandidaat is gevonden, maar ook bestuurders die worden voorgedragen voor een herbenoeming. Bij een herbenoeming heeft voorafgaand een evaluatie plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt de bestuurder wel of niet voorgedragen voor herbenoeming.

Het districtsbestuur van district 03 Noordoost-Nederland draagt de volgende kandidaten voor:

kandidaat           
betreft

Roy Meijer, Witteveen
Herbenoeming

Karsten…

lees meer ›

Alles voor Antonia

‘Een bazige koe met een lange nek die er altijd voor zorgt dat zij het beste voer krijgt.’ Met deze omschrijving typeert Gerard Ketelaar uit Haulerwijk de 15-jarige Antonia 1. Zij was de eerste koe die op zijn bedrijf die na de honderd ton melk ook de tien ton vet en eiwit volmaakte. En daar kwam onlangs het predicaat Sterkoe 3 bij.

‘Nee, ze is zeker niet een koe die zich gemakkelijk laat sturen’, vervolgt de veehouder zijn verhaal. ‘Haar aan het halster de klauwbekapbox inleiden is altijd een hele opgave. En de andere koeien hebben allemaal respect voor haar.’
IJ…

lees meer ›

Predicaat Sterkoe 1 en 88 punten voor blaarkop Jacqueline

Het komt zelden voor dat een blaarkopkoe het predicaat Sterkoe 1 krijgt, maar onlangs werd Delthe Jacqueline 11 Sterkoe 1 en werd ze ingeschreven met 88 punten.
Lekkere melkkoe met spiertje
‘Het is een lekkere melkkoe met een spiertje’, zo omschrijft eigenaar Dick Huisman uit Winsum haar. Huisman verkocht zijn veestapel een aantal jaar geleden, maar Jacqueline mocht blijven. ‘Ik melk haar samen met haar dochter, die 85 punten kreeg’, aldus Huisman.

Jacqueline voert 62 procent blaarkopbloed en is een dochter van Italie’s Hidde. ‘Haar moeder, een SFL Logic Savvydoch…

lees meer ›