District 06: Centraal-Nederland

CRV-jongeren in gesprek met bezoekers op de beurs

Op de Rundvee – & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg en Gorinchem, hielden de jongeren van de CRV-Jongerenraad korte enquêtes onder de bezoekers. Deze enquêtes helpen de jongeren bij het uitvoeren van hun jaarlijkse opdracht die zij van de directie en RvC van CRV krijgen

De beurzen in Hardenberg en Gorinchem waren begin en eind november. Bij het Kennistheater KUIP (deze afkorting staat voor Klauw-, Uier en Pensgezondheid) waren op alle dagen sessies te volgen waren met als thema ‘Gezonde dieren gezond bedrijf’. Ook gaven de jongerenraden van CRV acte de présen…

lees meer ›

Boerenmelkkoeverkiezing groot succes

Met een deelname van 61 koeien was de allereerste boerenmelkkoe-verkiezing van de Veluwe direct een groot succes. De verkiezing was georganiseerd door het bestuur van het district Centraal-Nederland in samenwerking met de veestapeladviseurs en de afdeling verenigingszaken van CRV.

De juryleden Marcel Pelleboer en Alfred van Ittersum bezochten alle bedrijven en plaatsten de koeien van verschillende rassen op basis van functioneel exterieur, productie, vruchtbaarheid en uiergezondheid.
Voor de verkiezing konden alleen oudere koeien (minimaal drie keer gekalfd) worde…

lees meer ›
melkproductie

Gemiddelde levensproductie per koe neemt toe met ruim 1200 kg melk en bijna 100 kg vet en eiwit

Het boekjaar 2018-2019 laat een grote sprong zien in de gerealiseerde levensproductie bij afvoer. Ten opzichte van het voorgaande boekjaar steeg de levensproductie met 1210 kg melk en 96 kg vet en eiwit. Nog niet eerder was het verschil tussen twee opeenvolgende boekjaren zo groot. De Nederlandse koeien hebben nu bij afvoer een levensproductie van gemiddeld 31.553 kg melk met 1371 kg vet en 1120 kg eiwit. De toename wordt veroorzaakt door een combinatie van een langer productief leven en een hogere melkproductie.

Gemiddeld produceerden de Nederlandse melkkoeien 9.15…

lees meer ›