Commissarissen in beeld: Luc Reijnders

categorie Coöperatie
8
jul
2021
0
Reacties
Luc Reijnders
Melkveehouder Luc Reijnders uit Linkhout

Besturen met veertig jaar boerenervaring

Meer dan veertig jaar is Luc Reijnders veehouder en bijna al die tijd is hij ook al bestuurlijk actief. Gelouterd door de harde boerenpraktijk kijkt hij nuchter naar plannen en ontwikkelingen. ‘Veehouders mogen van CRV gewoon een eerlijk product voor een eerlijke prijs verwachten.’

Het hoogste bestuurlijke orgaan van Coöperatie CRV is de ledenraad van 87 veehouders. Namens de ledenraad houdt de raad van commissarissen (RvC) toezicht op het beleid van de CRV Holding BV. In de RvC zitten zeven veehouders en drie commissarissen van buiten de sector. Wie zijn zij en wat is hun visie? We stellen ze aan u voor (deze serie verscheen eerder in Veeteelt).

‘Boeren op deze plek is schipperen.’ Luc Reijnders uit Linkhout in Belgisch-Limburg duidt zo treffend de omstandigheden waaronder hij samen met zijn vrouw Mirjam een inkomen moet halen uit een bedrijf met 95 melkkoeien op 60 hectare grond. De veehouder doelt met zijn uitspraak op de slechte verkaveling en de grote variatie in grondsoorten: van droge zandgrond die niet beregend kan worden, tot natte, niet bewerkbare dalgrond in het overstroomgebied van een beek. Maar hij wijst ook op de bosrijke omgeving en de steeds groter wordende en niet gecompenseerde schade door ganzenvraat. En hij denkt aan financiële tegenvallers, die hem in het verleden slapeloze nachten bezorgden over de voortgang van het bedrijf.
‘We hebben in veertig jaar boeren geleerd dat niet altijd alles goed gaat’, stelt hij met een dunne, maar veelbetekenende glimlach. ‘En die ervaring nemen we ook mee in onze bedrijfsvoering. We doen het op onze eigen manier en dat betekent vooral de kosten laag houden’, legt Reijnders uit. ‘We kunnen hier bijvoorbeeld niet altijd topkwaliteit ruwvoer winnen. Daarom is het voor ons niet interessant om te streven naar een topproductie. Die ligt nu op zo’n 7000 kg melk met 50 graden vet en 35 graden eiwit. We doen het met wat we hebben’, benadrukt de veehouder. ‘En daarmee hebben het hier toch mooi al dik veertig jaar volgehouden.’

 

Pleitbezorger van coöperatie

Met de loutering van de harde boerenpraktijk is Reijnders ook al bijna veertig jaar actief als bestuurder. Zo zette hij zich binnen Boerenbond in voor de algemene belangenbehartiging en diende hij de raad van bestuur van Belgomilk, de voorganger van Milcobel. ‘Natuurlijk neem je persoonlijke ervaring mee in je werk als bestuurder’, verklaart hij. ‘Ik kijk nuchter naar ontwikkelingen. Een directie kan prachtige plannen maken, uiteindelijk moeten boeren er wel beter van worden.’
Reijnders raakte al jong bij het bestuurswerk betrokken en rolde van het een in het ander. ‘Ik heb me altijd met hart en ziel ingezet voor de belangenbehartiging en ben een groot pleitbezorger van coöperatieve samenwerking. Als individuele boer ben je kwetsbaar, pas als je met elkaar samenwerkt, kun je iets bereiken’, legt hij uit. De Vlaamse melkveehouder had net een periode van tien jaar als lid van de ledenraad van CRV achter de rug toen hem gevraagd werd of hij zich kandidaat wilde stellen voor het hoofdbestuur en de raad van commissarissen. ‘Ik vind het belangrijk dat Vlaamse vleesvee- en melkveehouders – en ik ken er velen door het jarenlange bestuurswerk – zijn vertegenwoordigd in de raad van commissarissen. Daarom heb ik uiteindelijk ja gezegd op de vraag of ik wilde solliciteren. Maar na een periode van vier jaar stop ik. Dan wordt het tijd dat een jongere collega het stokje van mij overneemt’, verklaart Reijnders.

‘Deze tijd vraagt ondernemerschap. Dat beïnvloedt ook de eisen die gesteld worden aan CRV’

Gemotiveerde vakmensen

De commissaris is mede om deze reden enthousiast over de oprichting van Young CRV. ‘Jonge boeren zijn de toekomst van de coöperatie en het bedrijf CRV. Daarom is het heel belangrijk dat we goed blijven luisteren naar hun ideeën en wensen. De nieuwe generatie staat veel rationeler in het bedrijf dan wij’, constateert de senior bestuurder. ‘Toen Mirjam en ik het bedrijf overnamen, was dat nog in een tijd vol mogelijkheden. Ons eerste bedrijfsplan maakten we op de achterkant van een bierviltje. Nu vraagt een bedrijfsovername veel meer ondernemerschap. Jonge boeren denken meer over dingen na en hebben precies voor ogen wat ze willen. Dat beïnvloedt ook de eisen die gesteld worden aan CRV’, stelt hij vast.
‘Jonge ondernemers op groeiende bedrijven hebben veel aan hun hoofd. Ze hebben de behoefte om ontzorgd te worden, bijvoorbeeld op het gebied van fokkerij en vruchtbaarheid’, stelt Reijnders. ‘Daarin kan CRV veel betekenen. We hebben een compleet aanbod van hoogwaardige producten en diensten en bieden die aan tegen een concurrerende prijs. Maar de grootste kracht van CRV zijn de gemotiveerde, vakbekwame medewerkers. Daarmee onderscheiden we ons van concurrenten, ook hier in Vlaanderen.’

 

Nuchtere boerenblik

Het gebruik van Belgisch-witblauwstieren voor de gebruikskruising levert ook op het melkveebedrijf van Luc en Mirjam Reijnders een welkome bijdrage aan de post omzet en aanwas. ‘Alleen daarom al zal CRV zuinig moeten zijn op de witblauwfokkers in de coöperatie. De marges in de vleesveehouderij zijn mager en het is een uitdaging om investeringen terug te verdienen’, legt hij uit. ‘Maar een professionele witblauwfokkerij is onmisbaar voor genetische vooruitgang in het ras en daarmee voor een concurrerend aanbod van stieren voor de gebruikskruising. Daarom zal CRV ook blijven investeren in productontwikkeling voor vleesveehouders’, belooft hij.
Als commissaris zal Reijnders met een nuchtere boerenblik de komende vier jaar mee sturing geven aan de koers van de coöperatie en het bedrijf CRV. ‘Uiteindelijk willen veehouders, of ze nu melkvee of vleesvee houden en of ze nu aan het eind of aan het begin van hun boerencarrière staan, allemaal hetzelfde: een eerlijk product voor een eerlijke prijs’, weet de bestuurder. ‘Dat is ook wat ze van CRV mogen verwachten. Als we investeringen doen, bijvoorbeeld in het verzamelen van voeropnamedata of de ontwikkeling van een techniek voor het seksen van sperma, dan doen we dat in het boerenbelang. En onze veestapeladviseurs zijn niet onderweg om veehouders een mooi verhaal te verkopen. We vertellen een eerlijk verhaal en leveren een betrouwbaar product. Dat is en blijft de kracht van de coöperatie.’

naam Luc Reijnders
woonplaats Linkhout
leeftijd 62 jaar
gezin getrouwd met Mirjam (62), 2 geadopteerde kinderen, 3 kleinkinderen
opleiding middelbare kaderopleiding rundvee en varkens in Horst
bedrijf, samen met Mirjam: 95 melkkoeien en 55 stuks jongvee op 60 hectare
bestuursfuncties lid hoofdbestuur en raad van commissarissen CRV sinds 2021, vertegenwoordiger Boerenbond in sectorgroep Zuivel van VLAM, ledenkringraadslid Milcobel
vorige bestuursfuncties (o.a.): voorzitter vakgroep melkveehouderij Boerenbond voor provincie Limburg, lid raad van bestuur Belgomilk (voorganger Milcobel), voorzitter EDF België, ledenraadslid en districtsvoorzitter CRV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *