Introductie AMS-index

categorie AEU-blog, Coöperatie
17
mei
2022
0
Reacties

Voor melkveehouders die met een automatisch melksysteem (AMS) melken, is het van belang dat het zo efficiënt mogelijk benut wordt. Daarom zijn in april 2015 de fokwaarden AMS-efficiëntie, melkinterval en gewenning van vaarzen geïntroduceerd. Vanaf april 2022 zijn deze fokwaarden samengevoegd tot de AMS-index.

Het doel van een AMS-index is het eenvoudig fokken op een robotgeschikte koe door vooruitgang te boeken op de AMS-kenmerken, zonder dat deze vooruitgang ten koste gaat van uiergezondheid en productie. Om het gewenste doel te behalen wordt de AMS-index opgebouwd uit de fokwaarden AMS-efficiëntie Inet, melkinterval, gewenning van vaarzen en de uiergezondheidsindex.

Met onderstaande formule kan de AMS-index worden berekend:

AMS-index =

0,94 x (FW AMS-efficiëntie – 100 )

+ 0,57 x (FW melkinterval – 100 )

+ 0,75 x  (FW gewenning van vaarzen – 100 )

+ 0,28 x (uiergezondheidsindex – 100 )

+ 100

Bij gebruik van de AMS-index fok je op koeien die met name een betere AMS-efficiëntie hebben, met oog voor een korter melkinterval, en op vaarzen die sneller wennen aan de melkrobot en waarbij de uiergezondheid gelijk blijft.

 

De fokwaarde AMS-efficiëntie wordt berekend uit de geproduceerde hoeveelheid melk en de totale AMS-tijd per melking. Sinds april 2022 wordt hierbij rekening gehouden met de percentages vet, eiwit en lactose. Een fokwaarde hoger dan 100 betekent een hogere productie per minuut van de totale AMS-tijd, dus meer melkopbrengst per minuut.

De fokwaarde melkinterval wordt berekend als de tijd tussen twee opeenvolgende melkingen. Een fokwaarde hoger dan 100 betekent een korter interval en daarmee frequenter AMS-bezoek.

De fokwaarde voor gewenning van vaarzen wordt bepaald door het verschil tussen het gemiddelde melkinterval in de periode kort na afkalven en het gemiddelde melkinterval in de periode later in lactatie. Een fokwaarde hoger dan 100 betekent dat dieren sneller het uiteindelijke melkinterval bereiken.

 

Voor meer informatie over de AMS-kenmerken zie de eerder verschenen blog over robotfokwaarden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *