Nieuws

Hoe werkt betrouwbaarheid voor een individuele koe?

Hoe betrouwbaar zijn fokwaardes van individuele koeien? Dat hangt van diverse factoren af, zoals de ouders en de eigen prestaties. Genomics zijn een krachtig middel om de betrouwbaarheid in een vroeg stadium in het vizier te hebben.

Aanpassingen indexdraai april 2015

categorie Fokwaarden
Eens in de 5 jaar voert GES een basisaanpassing door, maar de grootste verandering zal merkbaar zijn door de invoering van composites - samengestelde fokwaarden- bij de fokwaarde bovenbalkkenmerken exterieur.

Nieuws fokwaardeschatting April 2015

categorie Fokwaarden
In de fokwaardeschatting van april zijn dit jaar meerdere aanpassingen doorgevoerd. Hier vindt u een overzicht van de aanpassingen in de Nederlandse fokwaardeschatting en ook de aanpassingen die in het buitenland in gebruik zijn genomen.

Nieuws fokwaardeschatting december 2014

categorie Fokwaarden
De volgende aanpassing is ingevoerd in de nieuwe fokwaardeschatting. Introductie Pseudorecords In december vindt de introductie van pseudorecords plaats. Deze methode zorgt ervoor dat genomische informatie direct wordt meegenomen in de reguliere fokwaardeschatting. De genomische waarde wordt als een observatie record in de fokwaardeschatting meegenomen, vandaar de naam pseudorecord. De... lees meer ›

Nieuws fokwaardeschatting augustus 2014

categorie Fokwaarden
In de nationale fokwaardeschatting zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 1. Betrouwbaarheid genomics Naar aanleiding van een validatie van de genomic fokwaarden, zijn de betrouwbaarheden aangepast. In tabel 1 is een overzicht te zien van de oude en nieuwe betrouwbaarheden voor kenmerken die onderdeel zijn van de NVI berekening. Tabel 1.... lees meer ›