District 08: Zuidoost-Nederland

Efficiëntieslag op de Ladies Only-dag

 ‘Zijn wij wel efficiënt genoeg?’ Dit thema trok zo’n twintig boerinnen naar de Ladies Only-dag in Overloon. Judith van Dijck uit Broekhuizenvorst was een van hen. ‘Ik wist niet dat er al zoveel bekend is’, zegt ze. ‘Wat mij vooral opviel, was dat de verschillen per koe veel groter zijn dan per bedrijf. Er valt meer uit voerefficiëntie te halen dan ik had gedacht.’CRV-foktechnicus Pieter van Goor legde uit dat de efficiëntie van de omzetting van voer in melk een belangrijk economisch kengetal is. ‘Nu we de genetische verschillen tussen dieren in beeld kunnen breng…

lees meer ›
melkproductie

Gemiddelde levensproductie per koe neemt toe met ruim 1200 kg melk en bijna 100 kg vet en eiwit

Het boekjaar 2018-2019 laat een grote sprong zien in de gerealiseerde levensproductie bij afvoer. Ten opzichte van het voorgaande boekjaar steeg de levensproductie met 1210 kg melk en 96 kg vet en eiwit. Nog niet eerder was het verschil tussen twee opeenvolgende boekjaren zo groot. De Nederlandse koeien hebben nu bij afvoer een levensproductie van gemiddeld 31.553 kg melk met 1371 kg vet en 1120 kg eiwit. De toename wordt veroorzaakt door een combinatie van een langer productief leven en een hogere melkproductie.

Gemiddeld produceerden de Nederlandse melkkoeien 9.15…

lees meer ›