District 09: Noordoost-Vlaanderen

Agro-Expo Dairy Sale & Koeparade Roeselare

Van 25 tot en met 27 januari 2020 is in de Expohallen in Roeselare de beurs Agro-Expo. Ook dit jaar staat er een gevuld melkveeprogramma, met op zaterdag een juniorshow en een eliteveiling, op zondag de holsteinkeuring en op maandag een studiedag over de toekomst van de melkveehouderij. Aan de juniorshow nemen leerlingen van verschillende landbouwscholen uit West-Vlaanderen het tegen elkaar op om het best een pink te clippen en in de ring te showen.

Tijdens de Agro-Expo in Roeselare van 25 tot 27 januari staat een prijskamp en een veiling op het programma. Bij de ve…

lees meer ›

Nationale keuringen Belgisch witblauw en holstein op Agribex 2019

Tijdens de beurs Agribex 2019, van 3 tot en met 8 december 2019 in Brussel, vinden ook weer de nationale Belgische kampioenschappen plaats voor het Belgisch-witblauwras en het holsteinras. 

De organisatie van de nationale witblauwkeuring is in handen van het Waalse Elevéo en CRV. De prijskamp vindt plaats op woensdag 4 december in paleis 1 van Brussels Expo. Op het programma staan kampioenschappen voor (gekalfde) vaarzen, koeien, stieren en koeien met kalf.

Rood en zwart samen

Op vrijdag 6 december treden de rood- en zwartbonte holsteins in de ring. De zwartbo…

lees meer ›

Vleesveecongres 2019

Het departement Landbouw en Visserij organiseert, in samenwerking met ILVO, DGZ, MSD Animal Health, KBC, Quartes en CRV, in december een tweetal congressen voor vleesveehouders. Op het programma staan inleidingen over (onder andere) fokkerijkeuzes, de teelt van eiwithoudende gewassen, de klimaatimpact van de vleesproductie en dierenwelzijn.

De congresdagen worden gehouden op 11 december in Paal en op 18 december in Oudenaarde. De dagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.00 uur. In een broodjesmaaltijd met soep wordt voorzien.

Inschrijven voor dit congres is v…

lees meer ›
melkproductie

Gemiddelde levensproductie per koe neemt toe met ruim 1200 kg melk en bijna 100 kg vet en eiwit

Het boekjaar 2018-2019 laat een grote sprong zien in de gerealiseerde levensproductie bij afvoer. Ten opzichte van het voorgaande boekjaar steeg de levensproductie met 1210 kg melk en 96 kg vet en eiwit. Nog niet eerder was het verschil tussen twee opeenvolgende boekjaren zo groot. De Nederlandse koeien hebben nu bij afvoer een levensproductie van gemiddeld 31.553 kg melk met 1371 kg vet en 1120 kg eiwit. De toename wordt veroorzaakt door een combinatie van een langer productief leven en een hogere melkproductie.

Gemiddeld produceerden de Nederlandse melkkoeien 9.15…

lees meer ›