Algemeen

Fokwaarde levensduur of aanhoudingspercentages?

categorie AEU-blog, Algemeen

Fokwaarde levensduur of aanhoudingspercentages?
Veel veehouders willen graag koeien fokken die lang mee kunnen gaan. Maar welk getal gebruik je daar het best voor: de fokwaarde levensduur of de aanhoudingspercentages?

De fokwaarde levensduur is een maat voor hoeveel dagen de dochters van een stier langer of korter zullen blijven lopen op een bedrijf. De fokwaarde is een voorspelling voor de toekomst en houdt rekening met verstorende invloeden.
De aanhoudingspercentages geven aan hoeveel dochters van een stier daadwerkelijk een bepaalde periode hebben overleefd. D…

lees meer ›
koeiendans

Update NVI 2022

NVI 2022: update van het fokdoel
De Nederlands-Vlaamse Index, ofwel NVI, wordt gebruikt in de fokkerij om koeien en stieren te rangschikken op hoe goed ze bij een bepaald fokdoel passen. Eens in de vijf jaar worden de fokdoelen met de leden van het stamboek vastgesteld. In de nieuwe NVI 2022 zijn enkele aanpassingen gedaan ten opzichte van de NVI 2018, om beter aan te sluiten bij het gewenste type koe voor de komende 5 tot 10 jaar.

Er is opnieuw gekeken of voor bepaalde kenmerken de vooruitgang groter moet worden of wel wat minder mag zijn. NVI combineert fokwaarde…

lees meer ›

Nieuwsbericht fokwaardeschatting april 2022

categorie Algemeen, Fokwaarden

Nieuwsbericht fokwaardeschatting april 2022
Met de fokwaardepublicatie van april 2022 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd.

NVI

Op basis van de vijfjaarlijkse fokdoeldiscussie heeft stamboek CRV op basis van input vanuit haar leden, de NVI voor melkdoel en dubbeldoel aangepast. De nieuwe NVI heeft meer aandacht voor gezondheid en minder voor productie.

Voor NVI melkdoel geldt dat er meer gewicht wordt gelegd op uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Tegelijkertijd is de weging voor de productieindex Inet verlaagd en is er meer aandacht voor …

lees meer ›
bedrijfsinspectie

AEU blog: Kruisligging

categorie AEU-blog, Algemeen

Wat is de relatie tussen de fokwaarde en score voor kruisligging?

De fokwaarde voor kruisligging is gebaseerd op scores voor kruisligging die inspecteurs van Coöperatie CRV hebben gegeven bij de bedrijfsinspectie. Maar wat is de relatie tussen de fokwaarde van een stier of koe en de score bij de dochters of de koe zelf?

Hoe wordt kruisligging gescoord?

Bij het scoren van kruisligging wordt gekeken naar de helling van heupbeen naar zitbeen. Sterk oplopende kruizen scoren 1. Voor een horizontaal kruis wordt de score 3 ingevuld. Een zwaar hellend kruis krijgt de …

lees meer ›

46ste Haspengouwse jaarmarkt prijskamp BWB-ras

categorie Algemeen

Ondanks het uitstel, behoudt Sint-Truiden de primeur om de prijskampen in Vlaanderen op gang te trekken. Op zondag 13 maart kan u vanaf 10.00 uur terecht in Hangaar 66 in de Lichtenberglaan te Brustem (Sint-Truiden) voor de jaarmarkt prijskamp.

De laatste jaren leeft de jaarmarkt Sint-Truiden geweldig op. Een andere aanpak op een nieuwe locatie blijkt een schot in de roos. Niet alleen meer inschrijvers en dieren zijn er, ook de publieke belangstelling is uitstekend. Het totaalpakket zorgt ervoor dat u niet op uw honger blijft zitten. Met de vele aanmeldingen belooft…

lees meer ›