CRV zoekt lid districtsbestuur

categorie Coöperatie
25
jun
2020
0
Reacties
Districtsbestuurders kunnen lid worden van de ledenraad

CRV is een innovatieve coöperatieve veeverbeteringsorganisatie die rundveehouders een breed portfolio aan genetica, managementproducten en dienstverlening biedt. Onze producten en diensten worden wereldwijd afgezet in meer dan 60 landen. De coöperatieve aandeelhouders zijn de leden van CRV Coöperatie u.a. in Nederland en Vlaanderen. Als districtsbestuurder kunt u tevens lid worden van de ledenraad.

CRV zoekt een lid districtsbestuur

Functie-inhoud
 • Inhoud geven aan ledenbetrokkenheid
 • Ontwikkelingen signaleren in het district
 • Informatie ‘uit het veld’ doorsluizen naar hoofdbestuur en ledenraad
 • Als ledenraadslid het toetsen en vaststellen van de begroting en jaarrekening en (voor)genomen besluiten
Profiel

De kandidaat:

 • is lid van CRV u.a. en gehuisvest in het district van de vacature
 • is actief betrokken bij de rundveehouderij, als ondernemend melk- of vleesveehouder
 • is loyaal en betrokken naar CRV en ondersteunt de koers van de organisatie
 • beschikt over bestuurlijke kennis en kunde of is bereid zich hierin te ontwikkelen
 • is een enthousiaste en inspirerende bestuurder, die kan (of wil leren) leiden en verbinden, met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • is in staat zich de strategie van de onderneming eigen te maken en de juiste balans tussen het coöperatieve belang en het bedrijfsbelang te bewaken
 • is bereid – en beschikt over de flexibiliteit – om met meerderheid van stemmen genomen besluiten, loyaal binnen en buiten CRV te verdedigen
 • is toegankelijk en staat dicht bij de leden
 • beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • is in staat relevante onderwerpen op begrijpelijke wijze over te brengen aan de leden
 • is in staat om samen met de collega bestuurders inhoud te geven aan het versterken van ledenbetrokkenheid
 • is in staat om in de rol van ledenraadslid mee te denken over het beleid van de organisatie en een sparringpartner te zijn voor het hoofdbestuur en de directie van CRV
Aanvullende informatie

Het districtsbestuur heeft op de agenda: de organisatie van ledenbijeenkomsten, het informeren van ledenraad en hoofdbestuur over wensen van leden, het formuleren van voordrachten van nieuwe districtsbestuurders en leden van jongeren en adviesraden, geïnformeerd worden over beleid, fokkerij- en infoproducten. Wij streven naar diversiteit en een evenwichtige geografische spreiding van bestuursleden.

Heeft u belangstelling?

Stuur dan vóór maandag 3 augustus 2020 uw sollicitatiebrief en curriculum vitae (bij voorkeur per e-mail) naar:
Mia.Oudenhoven@crv4all.com of per post naar:
CRV Coöperatie u.a., t.a.v. Mia Oudenhoven, Postbus 454, 6800 AL Arnhem, Nederland.

Wij nodigen vrouwen nadrukkelijk uit te reageren.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *