CRV actualiseert kengetallen mpr

categorie Algemeen
16
sep
2020
0
Reacties

CRV heeft de berekening van de kengetallen netto-opbrengst (no), individuele standaardkoe (isk), lactatiewaarde (lw) en bedrijfsstandaardkoe (bsk) geactualiseerd. Hierdoor sluiten deze weer volledig aan op de huidige praktijk.

De aanpassingen hebben te maken met veranderingen in de productie van vaarzen. De melkproductie en persistentie van eerstekalfsdieren zijn in de afgelopen jaren toegenomen als gevolg van fokkerij en veranderingen in het management. Dit betekent dat vaarzen, met name aan het eind van de lactatie, nu meer melk produceren dan enkele jaren geleden. De melkgift van vaarzen is daardoor niet alleen absoluut hoger, maar ook relatief ten opzichte van latere lactaties. De berekening van no en isk sloot hier niet meer volledig op aan. Dit betekent dat de no en (in mindere mate ook de isk) van vaarzen werd overschat. En, omdat de gemiddelde lactatiewaarde van alle melkgevende dieren altijd 100 is, werden de lactatiewaarden voor oudere dieren licht onderschat.

Geactualiseerde rekenformules

Met geactualiseerde rekenformules is de berekening van no, lw, isk en bsk weer helemaal up-to-date. De aanpassingen zijn vooral zichtbaar in de lactatiewaarden van vaarzen die gemiddeld met zo’n 6 punten zijn gezakt. Voor de tweedekalfsdieren zijn de lactatiewaarden ongeveer gelijk gebleven en voor de oudere koeien zijn deze gestegen met gemiddeld vier punten. Op bedrijfsniveau is de bsk gemiddeld gedaald met een halve punt en de netto-opbrengst met zo’n 5 procent. De exacte veranderingen verschillen van bedrijf tot bedrijf, afhankelijk van het aandeel vaarzen in de veestapel. In de grafieken op de mpr-uitslag, waarin een vergelijking wordt gemaakt met het voorgaande jaar, is met de veranderingen rekening gehouden.

De geactualiseerde berekeningen zijn doorgevoerd bij de start van het nieuwe mpr-jaar op 1 september en hebben geen effect op de berekening van de werkelijk geproduceerde hoeveelheid melk, het daarvan afgeleide rollend jaargemiddelde en het economisch jaarresultaat (ejr).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *