AEU-blog

koeiendans

Update NVI 2022

NVI 2022: update van het fokdoel
De Nederlands-Vlaamse Index, ofwel NVI, wordt gebruikt in de fokkerij om koeien en stieren te rangschikken op hoe goed ze bij een bepaald fokdoel passen. Eens in de vijf jaar worden de fokdoelen met de leden van het stamboek vastgesteld. In de nieuwe NVI 2022 zijn enkele aanpassingen gedaan ten opzichte van de NVI 2018, om beter aan te sluiten bij het gewenste type koe voor de komende 5 tot 10 jaar.

Er is opnieuw gekeken of voor bepaalde kenmerken de vooruitgang groter moet worden of wel wat minder mag zijn. NVI combineert fokwaarde…

lees meer ›
bedrijfsinspectie

AEU blog: Kruisligging

categorie AEU-blog, Algemeen

Wat is de relatie tussen de fokwaarde en score voor kruisligging?

De fokwaarde voor kruisligging is gebaseerd op scores voor kruisligging die inspecteurs van Coöperatie CRV hebben gegeven bij de bedrijfsinspectie. Maar wat is de relatie tussen de fokwaarde van een stier of koe en de score bij de dochters of de koe zelf?

Hoe wordt kruisligging gescoord?

Bij het scoren van kruisligging wordt gekeken naar de helling van heupbeen naar zitbeen. Sterk oplopende kruizen scoren 1. Voor een horizontaal kruis wordt de score 3 ingevuld. Een zwaar hellend kruis krijgt de …

lees meer ›

Fokwaardeschatting: meer dan een druk op de knop

categorie AEU-blog

Fokwaardeschatting: is dat niet dat je op de knop drukt en dat de computer dan nieuwe getallen berekent? Ja, daar komt het heel kort-door-de-bocht wel op neer. Maar die computer berekent wel alleen datgene wat hem verteld is te berekenen door de Animal Evaluation Unit van Coöperatie CRV. En die druk op de knop duurt wel zo’n vijf-en-een-halve week In april hebben we een week extra, want dan voeren we aanpassingen door en kunnen we extra controleren. En zo kan het dat de ‘april- fokwaardeschatting’ dit jaar al op 19 februari is begonnen.

Vrijdag 19 februari is de s…

lees meer ›

Eurogenomics, Interbull MACE en Interbull G-MACE

categorie AEU-blog

Eurogenomics, Interbull MACE en Interbull G-MACE: waar komen al die fokwaarden toch vandaan?

In een eerdere blog hebben we uitgelegd hoe een genomische fokwaarde wordt berekend. Maar dan hebben we het over de Nederlands-Vlaamse fokwaarde. Hoe zit het dan met Eurogenomics-stieren? En wat is MACE en G-MACE? In deze blog leggen we dat uit.

Eurogenomics is een samenwerkingsverband van ki-organisaties uit zes Europese landen/gebieden: CRV (Nederland-Vlaanderen), BRS en VIT (Duitsland), Evolution (Frankrijk), VikingGenetics (Denemarken, Finland, Zweden), CONAFE (Spanje…

lees meer ›
melkproductiekenmerken mpr

AEU blog: Pak ketose aan bij de bron

categorie AEU-blog

U herkent het misschien: de koe die altijd zo veel melk geeft is niet fit aan het begin van de lactatie. Ze produceert minder, heeft weinig eetlust en oogt sloom. De alarmbellen gaan rinkelen. Wijst dit op slepende melkziekte, ook wel ketose genaamd?

Dat voorkomen beter is dan genezen geldt zeker voor ketose. Een optimaal rantsoen kan veel ellende voorkomen. Toch is de ene koe er vatbaarder voor dan de andere. Mogelijk hebt u bepaalde koefamilies die vaker last van ketose hebben. Dit komt doordat de aandoening erfelijk is.

Naast seizoen van afkalven, management e…

lees meer ›