Tien-/honderd-/tweehonderdtonners

De CRV-computers signaleren alle melkkoeien, waarvan zij de mpr-gegevens verwerken, die de grens van 100.000 of 200.000 kg melk of 10.000 kg vet en eiwit overschrijden. Als dat het geval is wordt dit direct op site van CRV gemeld* met:

  • de productiegegevens
  • de naam van de koe
  • naam van de eigenaar

Honderdtonners
Hebt u een topproducente in uw stal die de 100.000 kg melk grens overschrijdt en u laat de mpr door CRV verzorgen, dan ontvangt u een officieel CRV-certificaat. Is het de eerste honderdtonner op uw bedrijf? Dan krijg u het bijbehorende certificaat en wandschildje persoonlijk overhandigd door een van onze medewerkers, al dan niet vergezeld van een bestuurder uit uw regio. Gaat het om een tweede of volgende honderdtonner dan krijgt u het certificaat ingelijst toegezonden.
bekijk de Nederlandse honderdtonners
bekijk de Vlaamse honderdtonners

Tientonners
Hebt u een tientonner op uw melkveehouderij? Dan ontvangt u een felicitatiebrief en neemt onze medewerker Verenigingszaken binnen korte tijd contact met u op over een eventuele huldiging en de overhandiging van geschenken.
bekijk de Nederlandse tientonners
bekijk de Vlaamse tientonners

Let op:

Certificaten honderdtonners van andere mpr-organisaties dan CRV, worden niet ingelijst en verzonden naar de veehouder, maar worden verstuurd naar de betreffende mpr-organisatie.
Certificaten tientonners van andere mpr-organisaties dan CRV worden wel ingelijst en eveneens verzonden naar de betreffende mpr-organisatie.

Tweehonderdtonners
De buitencategorie, slechts voorbehouden aan de zeer sterken. De eerste zes koeien die deze mijlpaal in Nederland behaalden waren:

Big Boukje 192 van de familie Knoef uit Geesteren OV (maart 2016)
Dora 442 van de familie Machielsen uit Prinsenbeek (maart 2017)
Minke 64 van de familie Ubachs uit Epen (september 2017)
De Rith Nora 265 van de familie Van Beek-Peeters uit Breda (juli 2020)
Big Clara 123 van de familie Knoef uit Geesteren OV (augustus 2021)
Langemeins Jantje 129 van familie Koopman uit Putten (maart 2023)
In Vlaanderen zijn nog geen tweehonderdtonners gesignaleerd.

Mpr en zelfstandige VVB’s
Laat u de mpr uitvoeren door een zelfstandige VVB, die vervolgens de gegevens laat verwerken door CRV? Ook dan ontvangt u een certificaat van CRV. Het certificaat zal via de VVB aan u overhandigd worden.

Vragen over publicatie?
Bij deelname mpr bij CRV kunt u direct contact opnemen met

Regio Noord: Mirjam Smidts-Snoeks | +31(0)6-33333173 | Mirjam.Smidts-Snoeks@crv4all.com
Regio Oost: Annet Stegink | +31(0)6-57092443 Annet.Stegink@CRV4all.com

Regio Zuid en regio Midwest: Ronald Boogaard | +31(0)6-10006253 Ronald.Boogaard@crv4all.com

Regio Vlaanderen: Mario Willen | +32(0)478934356 | Mario.Willen@crv4all.com

Laat u de mpr uitvoeren door een zelfstandige VVB, neem dan even contact op met uw VVB.

* Dit is mogelijk aangezien het hier gaat om statistische, dus openbare, informatie in het kader van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).