Predicaten

Als beheerder van het stamboek geeft CRV certificaten en predicaten uit voor koeien die aan bepaalde voorwaarden hebben voldaan. Het betreft hier certificaten voor hoge levensproducties en predicaten op basis van fokresultaten van de moeder en prestaties van de individuele koe.

Via het menu rechts vindt u de exterieurtoppers en tien- en honderdtonners.