Leveranciers gegevens

Voor de Nederlands/Vlaamse fokwaardeschatting zijn er enkele organisaties die gegevens beschikbaar stellen. In het schema ziet u door wie de gegevens worden aangeleverd:

Soort gegevens Coöperatie CRV CRV BV FHRS^ Tellus^ IVB/ PVV^
Afstamming
Melkproducties *
Keuringen
Verblijfplaatsen
Inseminaties **
Geboorteverloop
Melksnelheid
Karakter
Afkalving
Slachtgegevens
Mastitis gegevens
AMS gegevens
Klauwscores
Spoel- en implantatiegegevens
Voeropname ***

^ = FHRS, Tellus en PVV leveren geen nieuwe informatie meer aan. Alleen gegevens die in het verleden zijn aangeleverd worden voor de fokwaardeschatting gebruikt.

* = Melkproductiegegevens worden ook aangeleverd door MPR verenigingen.
** = Inseminaties worden ook aangeleverd door KI organisaties.
*** = Voeropname gegevens worden ook aangeleverd door Wageningen Livestock Research.