Zwart/rood/dubbeldoel/ belgisch witblauw

Er zijn in Nederland en Vlaanderen een viertal bases voor fokwaarden: Melkdoel Zwart, Melkdoel Rood, Dubbeldoel en Belgisch Witblauw. Fokwaarden kunnen worden omgerekend naar een andere basis. De omrekeningsfactoren vindt u in Basisverschillen

Wilt u een stier omrekenen naar een andere basis dan kunt u gebruik maken van Stierzoeken.

Berekenen van de fokwaarden van % vet en % eiwit per basis
De fokwaarden voor de percentages van vet, eiwit en lactose worden berekend uit de fokwaarden voor kg melk, kg vet, kg eiwit en kg lactose op de gewenste basis en in de gewenste lactatie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de gemiddelde producties van de basiskoeien. Als bijvoorbeeld een fokwaarde voor % vet op roodbontbasis moeten worden berekend, dan moeten in de formule ook de fokwaarden voor kg melk en kg vet op de roodbontbasis worden ingevuld.

De volgende formules worden gebruikt:

F%vet = ((Fkgv * 100) – (Fkgm * P%vet)) / (Fkgm + Pkgm)
F%eiwit = ((Fkge * 100) – (Fkgm * P%eiwit)) / (Fkgm + Pkgm)
F%lactose = ((Fkgl * 100) – (Fkgm * P%lactose)) / (Fkgm + Pkgm)

waarbij:

P = gemiddelde productie van de basisdieren voor de aangegeven kenmerken
F = fokwaarde voor de aangegeven kenmerken

De factoren Pkgm, P%vet, P%eiwit en P%lactose staan per lactatie vermeld in onderstaande tabel:

Basis Lactatie Pkgm P%vet P%eiwit P%lactose
Melkdoel zwart 1 7577 4.22 3.46 4.66
2 8946 4.21 3.52 4.56
3 9560 4.25 3.48 4.53
4 9801 4.29 3.47 4.51
5 9960 4.28 3.45 4.50
overall 8841 4.24 3.46 4.57
Melkdoel rood 1 7014 4.45 3.56 4.65
2 8239 4.46 3.63 4.55
3 8878 4.48 3.60 4.52
4 9168 4.50 3.58 4.49
5 9348 4.48 3.56 4.48
overall 8205 4.45 3.57 4.52
Dubbeldoel & Belgisch witblauw 1 5572 4.48 3.66 4.68
2 6383 4.46 3.71 4.61
3 6929 4.43 3.69 4.57
4 7232 4.41 3.66 4.55
5 7352 4.35 3.66 4.52
overall 6379 4.45 3.68 4.66