Voorlichtingsmateriaal

Op deze pagina vindt u voorlichtingsmateriaal dat inzicht geeft over hoe fokwaarden werken. Met name de relatie tussen fenotype en genotype wordt hier belicht om zo meer duidelijkheid te scheppen over het fenomeen fokwaarden. De Pdf’s zijn op één A4 af te drukken en dus makkelijk mee te nemen.

Empty

Omrekening van relatieve naar absolute eenheden

2019 apr 10
DOWNLOADEN
Empty

Hoeveel mag een fokwaarde nog veranderen?

DOWNLOADEN
Empty

Rekentool fokwaarde op bedrijfsniveau

2019 mei 01
DOWNLOADEN
Empty

De relatie tussen de fokwaarde van een stier en de gerealiseerde vruchtbaarheid

DOWNLOADEN