Overige stamboekpublicaties

Het exterieur van het melkvee wordt gekeurd volgens vastgestelde normen: de keuringsstandaard. In de handleiding is vermeld welke kenmerken worden gekeurd en welke lineaire schaal wordt gehanteerd voor kenmerken van de ‘onderbalk’.

Handleiding keuringsrapport exterieurbeoordeling

2020 dec 03