Welkom op de MRIJ-dagen!

categorie MRIJ-dag
20
mrt
2024

Namens MRIJ Zuid en MRIJ Oost nodigt CRV u uit voor de MRIJ-dagen die 13 en 20 maart 2024 op locatie worden gehouden. Leden van MRIJ Zuid en MRIJ Oost ontvangen vooraf de stukken van de jaarvergadering.
Vanaf 11.00 uur is de bijeenkomst openbaar voor belangstellenden.

MRIJ-dag 13 maart Zuid 

Op 13 maart zijn we na de lunch welkom op het bedrijf van familie Spierings. Gastspreker Rik Vlemminx (VION) licht toe hoe u kunt werken aan een gezonde en rendabele veestapel.

Familie Spierings heeft een melkveekoppel van 155 koeien met bijbehorend jongvee. Het rantsoen bestaat uit weidegang, aangevuld met kuilgras en maïs. De melkkoeien realiseren een melkproductie van ruim 7800 kg melk met 4,52% vet en 3,68% eiwit op een leeftijd van 5.08 jaar en het vervangingspercentage ligt al jaren rond de 18%.

Ontvangst locatie: Hotel Café Restaurant Boer Goossens Heilig Hartplein 2 5275 BM Den Dungen

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor aanmelden

MRIJ-dag 20 maart Oost

Op 20 maart aanstaande gaan we een MRIJ-dag op locatie houden. Daarna zal de MRIJ koe van het jaar, Joze 145, worden gehuldigd bij familie Huls. Joze 145 is een sterk gebouwde derdekalfs Kay-dochter. Ze is een uitstekend economische producente, getuige haar melkproductie met 4.88% vet en 4.03% eiwit, resulterend in een gemiddelde lactatiewaarde van 128. Haar laatrijpheid is ook te zien aan haar exterieur. Als vaars is zij beoordeeld met 85 punten voor algemeen voorkomen en afgelopen december is zij opnieuw beoordeeld en gewaardeerd met 87 punten voor algemeen voorkomen. Met onder andere 87 voor uier en 86 voor benen. Haar frame en type is beide met 89 punten beoordeeld.

Ontvangstlocatie: Zaal SJOS, stichting jongeren ontmoeting Staphorst Ebbinge Wubbenlaan 57 7951 AB Staphorst

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor aanmelden