Statuten en reglementen

Bekijk hier de statuten en het huishoudelijk reglement van de coöperatie CRV alsmede de verschillende reglementen voor stamboekregistratie, de dataverzameling, (kwaliteits)commissies en de algemene voorwaarden.

Waar de weergegeven reglementen nog zijn vastgesteld door het hoofdbestuur van CR Delta (rechtsvoorganger van coöperatie CRV), zullen deze in de loop van 2018 worden aangepast en opnieuw worden vastgesteld door het hoofdbestuur van coöperatie CRV.