Tien-/Honderdtonners VL

De CRV computers signaleren alle melkkoeien, waarvan zij de mpr-gegevens verwerken, die de grens van 100.000 kg melk of 10.000 kg vet overschrijden. Als dat het geval is wordt dit direct op site van CRV gemeld1 met:
• de productiegegevens,
• de naam van de koe
• en de veehouder

Honderdtonners

Indien u een topproducente op uw veehouderij heeft die de 100.000 kg melk grens overschrijdt, en uw mpr door CRV laat verzorgen, ontvangt u een officieel CRV-certificaat.
Is het de eerste honderdtonner op uw bedrijf? Dan krijg u het bijbehorende certificaat en wandschildje persoonlijk overhandigd door een afdelingsbestuurder. Gaat het om een tweede of volgende koe dan krijgt u het certificaat toegezonden.

Tientonners

Heeft u een tientonner op uw veehouderij? U ontvangt een felicitatiebrief en de medewerker verenigingszaken neemt binnen korte tijd contact met u op over een eventuele huldiging en de overhandiging van geschenken.

Vragen over publicatie?

Neem contact op met: Mario Willen, Mario.Willen@crv4all.com | +32(0)478934356

1 Dit is mogelijk gezien het hier gaat om statistische, dus openbare, informatie in het kader van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).